"כך התקרבתי לרב אלישיב"

לציון שלוש שנים לפטירתו של הרב אלישיב זצ"ל, סיפר הרב יוסף אפרתי תלמידו, כיצד הכירו ומה למד ממנו במרוצת השנים.

חיים לב , כ"ח בתמוז תשע"ה

התיר? הרב אלישיב
התיר? הרב אלישיב
פלאש 90

לציון שלוש שנים לפטירתו של הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, סיפר הרב יוסף אפרתי תלמידו, כיצד הכירו ומה למד ממנו במרוצת השנים בהן שהה במחיצתו. 

"סילוקו של צדיק גורם לשינויים בעולם זה לא דבר חדש. הנקודה היא במה כל אחד ואחד מאתנו כלפי עצמנו יכולים להתחזק מהתורה שהנחיל לנו הרב אלישיב. כל לימוד תורה של מרן הרב היה כאילו הוא לומד בפעם הראשונה", אמר בראיון לרדיו החרדי 'קול ברמה'.

בדבריו סיפר על אהבת התורה העצומה שבעבעה בו לאורך כל שנות חייו. "כשאני מתבקש לומר לאנשים שלא זכו, או לצעירים לנסות לתת להם משהו מאותה הנהגה של הרב אלישיב, אני אומר דבר פשוט כאשר אדם מתבקש לחזור על דברים שהוא ראה בעבר, יש שכחה, הוא זוכר או לא זוכר, מה הייתה מהות היצירה של הרב אלישיב שזכר את כל חלקי התורה, העקרון היה כמשל אם אדם היה באירוע שקורה לו פעם אחת בחיים, איזה טקס ומפעל חיים שעכשיו הוא חונך הוא לא ישכח. כך נהג הרב אלישיב לגבי כל לימוד תורה שלו, מי שיש לו חשקת תורה כזאת שכל דבר שהוא מעיין לגביו זה אירוע של פעם בחיים מפני גודל אהבה והשתוקקות ללימוד תורה, זה הרב אלישיב", סיפר.

"בכל מה שקשור להנהגות, לא זכיתי להבין בזה, בחייו הייתי עושה מה שהוא אומר, לכן אני לא חושב שאני יכול להעיד על ענייני הנהגה ציבורית. יש כל כך הרבה מקרים שהגיעו לפתחו עניינים ציבוריים והוא אחז שהוא חייב לענות. והנה התברר לו שהעניין הזה כבר נידון במקום אחר והוכרע, הוא היה מחייך ואומר פטרתנו מלומר מה נשתנה. זאת אומרת כל פעם שהוא לא חשב, או שהוא חשב שאיננו מחוייב לענות, וודאי שהוא לא ענה, כל מה שהוא ענה וטיפל בהנהגה הציבורית זה היה בעל כורחו, כחלק מהכרחיים שאדם צריך לבצע גם דברים שאינו רוצה בהם, אם הוא חושב שזה רצון הבורא".

על הקשר האישי עם הרב אלישיב, סיפר הרב אפרתי כי "אני הגעתי אליו כי שלחו אותי באותו מקום שלמדתי, לברר ענייני הלכה, הייתי מגיע ועומד בתור, ולאורך תקופה ארוכה הייתי מגיע ביום קבוע, ניצב בתור ושואל שאלה, כמו הרבה יהודים שהיו אז באים לשאול. מעולם הוא לא שאל אותי מה שמי, כי אצל הרב אלישיב הדברים האלה לא היו קיימים, בא יהודי ושואל שאלה גם הוא בא בקביעות, איננו עניין לדון בשם, מהיכן אתה בא והולך, צריך לענות את השאלה בהלכה ולהמשיך וללמוד כסדר הרגיל. הנה התעוררה שאלה אחרי תקופה ארוכה אודות לקיחת בשר משחיטה מסוימת האם ראוי להשתמש או לא ראוי, שאלתי לרב זצ"ל ואז הוא אמר שהדבר הזה זה עניין מעשי, ושאל האם אני מכיר את הרב פלוני כדי שאתקשר כי אותו רב יודע את הפרטים המדויקים של הבשר. השבתי שאני מכיר את היהודי הזה שעבד אצל אבי".

"הרב שמע תשובה כזאת ושאל אותי מה השם שלי, אמרתי את השם שלי. אחר כך הלכתי הביתה וחשבתי בליבי למה דווקא היום הוא שאל. כמו יהודי פשוט אמרתי את כל התהילים, ולמחרת חזרתי אל הרב ושאלתי אם אני יכול לשבת ולשמוע כשהוא משיב לאנשים. חשבתי שהוא יראה לי את הדרך מהחלון החוצה. והרב השיב לי שאני יכול לשבת. ומזה התחיל הקשר שלי עם הרב".