המבקר: מתווה הגז גובש מעמדת חולשה

דו"ח מבקר המדינה על משק הגז בישראל מאשים את הממשלה בחוסר עשייה ומתריע: בשנים הקרובות אין למדינת ישראל גיבוי להספקת גז.

בן שאול , ד' באב תשע"ה

אסדת גז
אסדת גז
צילום: משה שי, פלאש 90

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם אחר הצהריים (שני) דו''ח ביקורת מיוחד על פיתוח משק הגז הטבעי בישראל.

המבקר החליט לפרסם את הדו''ח על רקע החלטת הממשלה לקיים שימוע לציבור בנוגע למתווה הגז, ולסייע לכל הגורמים הנוגעים בדבר ובראשם ממשלת ישראל לקבל החלטות מושכלות בנוגע לפיתוח משק הגז.

ממצאי הדו''ח מלמדים, כי התנהלות הממשלה על זרועותיה בתחום הגז הטבעי הייתה לקויה ובלתי מגובשת ובכך תרמה הממשלה להיווצרות מונופול בתחום זה. הדו''ח מצביע על היעדר מדיניות ממשלתית כוללת, חוסר עשיה אפקטיבית, פעולה בקצב איטי ואסדרה חלקית.

כך, לדברי המבקר, נוצר עיכוב בפיתוח שדה הגז לוויתן וכן שדות הגז כריש ותנין. המבקר קורא לממשלה להתנהל כ"תזמורת הרמונית עם מנצח בראשה".

משרד האנרגיה הוא האחראי העיקרי לפיתוח משק הגז הטבעי. המבקר טוען כי המשרד "לא פעל די ובקצב התואם את ההתפתחויות במשק הגז הטבעי. אי לכך אין מי שמוביל את התחום ומתכלל אותו. המשרד טרם הסדיר נושאים מהותיים, שאינם מוסדרים בחוק הנפט ובחוק משק הגז הטבעי''.

הדו''ח מצביע על שורת בעיות לגבי הבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל בתחום הגז הטבעי:
• יש ספק יחיד – מונופול
• האספקה מקידוח אחד – תמר
• יש צינור אחד עם קיבולת מוגבלת
• מאפשרים יצוא מתמר לפני שניתן להפיק גז מהשדות האחרים
• אין מאגר לאחסון הגז הטבעי – אילוץ זה מעצים (יחד עם אילוצים נוספים) את הצורך בפיתוח מהיר של שדות נוספים והגביר את הצורך במציאת פתרונות לטווח הקצר בסד זמנים. מבקר המדינה מתריע כי בשנים הקרובות אין למדינת ישראל גיבוי להספקת גז טבעי.

"במשק הגז הטבעי קיימים מאסדרים (רגולטורים) רבים", אומר המבקר. ''שום מאסדר אינו יכול להתמודד עם האתגרים בכוחות עצמו ושיתוף הפעולה ביניהם הוא הכרחי. ממצאי הדוח מלמדים שאין די שיתוף פעולה בין המאסדרים. בתחומים רבים תרמו חוסר האסדרה – עד כדי ריק והיעדר התיאום עיכובים בפיתוח משק הגז שעלולים למנוע ממדינת ישראל לממש את מלוא הפוטנציאל הטמון במשאב זה''.

עוד חושף מבקר המדינה כי ''למרות קיומו של מונופול באספקת גז טבעי, הוועדה לפיקוח על המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד האנרגיה לא גיבשה שיטה ולא קבעה פרמטרים וקריטריונים. כתוצאה מכך טרם הוחלט אם ואיזה רמת פיקוח תוטל על מחיר הגז הטבעי.

''על הממשלה לוודא שכל עוד קיים מונופול בתחום אספקת הגז הטבעי, מחיר הגז יהיה תחרותי. לשם כך עליה לבחון את הצורך בשימוש במגוון האמצעים העומדים לרשותה ובראשם פיקוח על המחירים. זאת מתוך איזון בין הצורך לפתח את משק הגז לבין האינטרסים של הצרכנים מול המונופול החזק.

''בהעדר פתרון אחסון, בהעדר החלטה של ועדת המחירים בנוגע לרמת הפיקוח על מחירי הגז הטבעי ובעיכוב בקבלת החלטת הממונה על ההגבלים, גיבשו מקבלי ההחלטות את מתווה הגז תחת אילוצים ובעמדת חולשה מול הגורמים הפרטיים'', נכתב בדו''ח.

בתנועה לאיכות השלטון אומרים כי הדו''ח ''מעניק אישור רשמי ראשון לכך שנפלו פגמים חמורים בצוות קנדל ובהתנהלות שלו, וכל מי ששכלו בראשו יגיע במהרה למסקנה כי הדברים לא נעשו ברשלנות, אלא ביד מכוונת.

''על מקבלי ההחלטות לאמץ את הביקורת ולפתוח באופן מיידי בתיקון הליקויים, שבראשם - ביטולו לאלתר של 'המתווה' שגיבש הצוות ואתחול של כל הליך הסדרת משק הגז הטבעי, במטרה להביא לפירוק המונופול העוצמתי", נמסר.