הרמב"ם היומי: הסרטון והחידה ל-ד' באב

מצטרפים מדי בוקר ללימוד הרמב"ם בערוץ 7. צופים בסרטון, עונים על חידה וזוכים בפרסים. גם בחופש ממשיכים ללמוד.

ערוץ 7 , ד' באב תשע"ה

הרמב"ם היומי
הרמב"ם היומי
צילום מסך

הפרק היומי: הלכות אישות פרק י''ב

המצוה היומית: ספר המצוות, מצוה 450-451, לטהר את המצורע ולגלח שערו

הלכות נבחרות

א. כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.

ב. והעשרה שלשה מהן מן התורה ואלו הן. שארה. כסותה. ועונתה. שארה אלו מזונותיה. כסותה כמשמעו. עונתה לבא עליה כדרך כל הארץ. והשבעה מדברי סופרים וכולן תנאי בית דין הם. האחד מהם עיקר כתובה. והשאר הם הנקראין תנאי כתובה ואלו הן. לרפאתה אם חלתה. ולפדותה אם נשבית. לקוברה אם מתה. ולהיות נזונת מן נכסיו. ויושבת בביתו אחר מותו כל זמן אלמנותה. ולהיות בנותיה ממנו ניזונות מנכסיו אחרי מותו עד שתתארסנה. ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשין כתובתה יותר על חלקם בירושה שעם אחיהם.

ג. והארבעה שזוכה בהן כולם מדברי סופרים ואלו הן. להיות מעשה ידיה שלו. ולהיות מציאתה שלו. ושיהיה אוכל כל פירות נכסיה בחייה. ואם מתה בחייו יירשנה. והוא קודם לכל אדם בירושה.

בימוי והפקה - שלומי לניאדו.
שחקנים- אלאורי וייס, עידו פנחסי, בארי זכאי, עמית ממן, עמית קופל, רועי ישראלי, בר עמוס שלג.
צילום ועריכה- אלי אבוטבול, ''הבית הירוק'' - בית ליצירה ישראלית.

ארגון הרמב"ם היומי פועל מזה כ-5 שנים. מטרתו - לימוד והקפה של התורה כולה בלימוד יומי מתוך ספרי הרמב"ם: היד החזקה/ ספר המצוות.