הרמב"ם היומי: הסרטון והחידה ל-ה' באב

מצטרפים מדי בוקר ללימוד הרמב"ם בערוץ 7. צופים בסרטון, עונים על חידה וזוכים בפרסים. גם בחופש ממשיכים ללמוד.

ערוץ 7 , ה' באב תשע"ה

הרמב"ם היומי
הרמב"ם היומי
צילום מסך

הפרק היומי: הלכות אישות פרק יג

המצוה היומית: ספר המצוות מצוה 452 לנהוג בדיני צרעת הבגד 

הלכות נבחרות-
א. כמה הכסות שהוא חייב ליתן לה. בגדים של ג' זוז משנה לשנה ממטבע אותן הימים שנמצאו הג' ששה דינרין ורביע דינר כסף. נותנין לה חדשים בימות הגשמים ולובשת בלאותיהן בימות החמה. והשחקים והם מותר הכסות הרי הן שלה כדי שתתכסה בהם בימי נדתה. ונותנין לה חגורה למתניה וכפה לראשה ומנעל ממועד למועד.

ב. במה דברים אמורים באותן הימים ובארץ ישראל אבל בשאר זמנים ושאר המקומות אין הדמים עיקר. יש מקומות שיהיו שם הבגדים ביוקר הרבה או בזול הרבה. אלא העיקר שסומכין עליו שמחייבין אותו ליתן לה בגדים הראויים בימות הגשמים ובימות החמה בפחות שלובשת כל אשה בעלת בית שבאותה המדינה.

ג. ובכלל הכסות שהוא חייב ליתן לה כלי בית ומדור שיושבת בו. ומה הן כלי בית מטה מוצעת ומפץ או מחצלת לישב עליה. וכלי אכילה ושתיה כגון קדרה וקערה וכוס ובקבוק וכיוצא בהן. והמדור ששוכר לה בית של ד' אמות על ד' אמות ותהיה רחבה חוצה לה כדי להשתמש בה. ויהיה לו בית הכסא חוץ ממנו.

ד. וכן מחייבין אותו ליתן לה תכשיטים כגון בגדי צבעונין להקיף על ראשה ופדחתה ופוך ושרק וכיוצא בה כדי שלא תתגנה עליו.

מציג - שלומי לניאדו

ארגון הרמב"ם היומי פועל מזה כ-5 שנים. מטרתו - לימוד והקפה של התורה כולה בלימוד יומי מתוך ספרי הרמב"ם: היד החזקה/ ספר המצוות.