ירידה קלה בשיעור הזכאים לבגרות

שיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הלומדים: 65.5%. שיעור הזכאים לבגרות מתוך קבוצת הגיל: 52.7%.

עדו בן פורת , ה' באב תשע"ה

בחינת בגרות
בחינת בגרות
צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

משרד החינוך פרסם היום (שלישי) את נתוני הזכאות לבגרות של שנת הלימודים תשע"ד - 2014.

מהנתונים עולה, כי שיעור הזכאות לבגרות בקרב קבוצת הלומדים עלה ב- 1.3% (תשע"ג: 64.2%, תשע"ד: 65.5%).  בקרב קבוצת הגיל חלה ירידה של0.7% (תשע"ג: 53.4% לעומת תשע"ד: 52.7%).

במהלך 5 השנים האחרונות (תשס"ט-תשע"ד) חלה עליה מצטברת בשיעור הזכאים לבגרות. בקרב הלומדים: עליה של 7.7% (תשס"ט: 57.8% לעומת תשע"ד: 65.5%), בקרב קבוצת הגיל: עליה של  6.6% (תשס"ט: 46.1% לעומת תשע"ד: 52.7%).

שר החינוך, נפתלי בנט, אמר היום כי "שיפור תעודת הבגרות זוהי לא רק משימה פדגוגית – זוהי משימה לאומית, המשק הישראלי של מחר זוהי תעודת הבגרות של היום.  המשימה הראשונה שלנו היא להגדיל את אחוז הזכאים לבגרות, לצד השבחת איכות תעודת הבגרות והגדלת מספר תלמידי חמש יחידות במתמטיקה.

"המשימה השנייה: אנו נטמיע שחינוך הוא לא עניין של גאוגרפיה – אלא של מוטיבציה, ונצמצם את הפערים בין הפריפריה למרכז. האקדמיה צריכה לראות יותר מגוון של אוכלוסיות בשעריה, זה נכון לתלמידים, זה נכון גם לאקדמיה וזה נכון למדינה", הוסיף.

פילוח הזכאות לבגרות על פי מגזרים

מגזר יהודי

  • המגזר היהודי (ללא חרדים) רשם עליה של 1.6% בשיעור הזכאים לבגרות מ- 73.5% (תשע"ג) ל- 75.1% (תשע"ד) בקרב קבוצת הלומדים. עם זאת, בקרב קבוצת הגיל חלה ירידה של 1.3% בשיעור הזכאים,  מ- 72.2% (תשע"ג) ל- 70.9% (תשע"ד).

  • במגזר החרדי חלה ירידה של 1.7% בקרב קבוצת הלומדים מ- 17.6% (תשע"ג) ל- 15.9% (תשע"ד). גם בקרב קבוצת הגיל חלה ירידה של 0.4% מ- 9% (תשע"ג ) ל- 8.6% (תשע"ד).

מגזר לא יהודי (ערבי, דרוזי ובדואי בנגב)

  • המגזר הלא יהודי (ללא מזרח ירושלים) רשם עליה של 3.5% בשיעור הזכאים לבגרות מקרב קבוצת הלומדים, מ-  55.5% (תשע"ג) ל-  59.0% (לתשע"ד). גם בקרב קבוצת הגיל חלה עליה של 0.02%, מ- 45.07% (תשע"ג) ל- 45.09% (תשע"ד).

  • המגזר הערבי (ללא מזרח ירושלים) רשם עליה של 4.8% בשיעור הזכאים לבגרות בקרב קבוצת הלומדים, מ- 54.7% (תשע"ג) ל- 59.5% (תשע"ד). בקרב קבוצת הגיל חלה עליה של 0.9%, מ- 46.9% (תשע"ג) ל- 47.8% (תשע"ד).
  • המגזר הדרוזי רשם עליה בשיעור של 4.5% מתוך קבוצת הלומדים, מ-  68.6% (תשע"ג) ל- 73.1% (תשע"ד). בקרב קבוצת הגיל נרשמה עליה של 0.3%, מ- 61.5% (תשע"ג ) ל- 61.8% (תשע"ג).

  • המגזר הבדואי בנגב רשם ירידה של 2.8% בשיעור הזכאים לבגרות בקרב קבוצת הלומדים, מ- 50.3% (תשע"ג) ל- 47.5% (תשע"ד). בקרב קבוצת הגיל חלה ירידה של 2%, מ- 32.3% (תשע"ג) ל- 30.3% (תשע"ד).