לומדים רמב"ם עם הרבנית ימימה

מצטרפים מדי בוקר ללימוד הרמב"ם בערוץ 7. צופים בסרטון, עונים על חידה וזוכים בפרסים. גם בחופש ממשיכים ללמוד.

ערוץ 7 , ו' באב תשע"ה

הרמב"ם היומי
הרמב"ם היומי
צילום מסך

הפרק היומי: הלכות אישות פרק יד

המצוה היומית: ספר המצוות, מצוה 453, לנהוג בדיני צרעת הבית

הלכות נבחרות:
א. מצות עשה לדון בדיני צרעת הבית, ולטמא את הבית הצרוע. 

ב. כיצד? בית שנראה בו נגע - מפנים ממנו את כל תכולתו, ואחר כך נכנס הכהן לבודקו. מצא הכהן שהנגע ירוק כהה או אדום כהה - מסגיר את הבית שבעה ימים.

ג. ביום השביעי הכהן בודק: אם הנגע נעשה בהיר יותר, או שנעלם לגמרי - מקלף את מקום הנגע, והבית טהור; ואם נשאר הנגע באותו צבע ובאותו גודל - מסגיר אותו שבעה ימים נוספים.

ד. ביום השביעי בודק שוב: אם הנגע נעשה בהיר או שנעלם - מקלף את מקום הנגע, ומטהר אותו ע"י ציפורים (-כפי שיבואר בסמוך); ואם נשאר הנגע בצבעו, או שהתרחב - חולץ (-עוקר) את האבנים הנגועות, ומוציא את העפר שסביב האבנים אל מחוץ לעיר (-'קוֹצֶה'), ומניח אבנים חדשות במקומן וטח את כל הבית בטיח חדש, ומסגירו שבוע שלישי.  וביום השביעי בודק שוב: אם חזר הנגע - נותץ (-שובר) את כל הבית; ואם לא חזר הנגע - מטהרו ע"י ציפורים.

ה. וכן אם התרחב הנגע בסוף השבוע ראשון - חולץ את האבנים, ומוציא את העפר מחוץ לעיר, וטח את כל הבית, ומסגירו שבוע שני, ואח"כ בודק: אם חזר הנגע - נותץ את כל הבית; ואם לא חזר הנגע - מטהרו ע"י ציפורים.

ו. הבית המנוגע מטמא את כל הנוגע בו. וכן האבנים שחלצו ממנו, והאבנים והעצים והעפר של הבית שנותץ - כל כזית מהם מטמא אדם וכלים, במגע ובמשא ובביאה (-שאם נכנס כזית מהם לבית - נטמא כל אשר בבית).

ז. כיצד מטהרים את הבית המנוגע? אחר החליצה והטיחה, מביא מים חיים (-מי מעיין) בכלי חרס, ושתי ציפורים, ועץ ארז ואזוב ושני תולעת, ועושה בהם כפי שעושה בטהרת אדם מצורע (לעיל מצוה 450). אלא שבאדם - מַזֶּה שבע פעמים על גב ידו של המצורע, ובבית - מַזֶּה שבע פעמים על המשקוף של הבית מבחוץ; ושאר כל מעשיהם שווים.

ח. צרעת הבתים אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, שנאמר: "וְנָתַתִּי נֶגַע צָרַעַת בְּבֵית אֶרֶץ אֲחֻזַּתְכֶם".

ארגון הרמב"ם היומי פועל מזה כ-5 שנים. מטרתו - לימוד והקפה של התורה כולה בלימוד יומי מתוך ספרי הרמב"ם: היד החזקה/ ספר המצוות.