ועדה ציבורית לבחינת כללי התעמולה

בשל תלונות רבות שהוגשו הוקמה ועדה ציבורית לבחינת חוק הבחירות שתדון בכל הנוגע לאסור והמותר בדרכי התעמולה.

חיים לב , ו' באב תשע"ה

גם אם לא מגיעים לסוף המסלול אפשר להנות מהדרך. קלפי בחירות
גם אם לא מגיעים לסוף המסלול אפשר להנות מהדרך. קלפי בחירות
צילום: אריה מינקוב

נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ושופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן ,יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-20, מינו ועדה ציבורית לבחינת חוק הבחירות עליה הוחלט כבר בתום מערכת הבחירות לכנסת ה-20 .

הוועדה צפויה לעסוק באסור והמותר בכל הנוגע סביב שידורי התעמולה לקראת הבחירות. בראש הועדה תעמוד נשיאת בית המשפט העליון (בדימוס) השופטת דורית ביניש, יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-17.

חברי הוועדה יהיו: דן מרידור, שר המשפטים לשעבר, יצחק לוי ,חבר כנסת לשעבר, פרופ' סוזי נבות, בית הספר למשפטים, המסלול האקדמי, המכללה למנהל, פרופ' קרין נהון, מהמרכז הבין תחומי הרצליה ואוניברסיטת וושינגטון, אופיר פינס-פז, שר הפנים ויושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לשעבר, ישמש כיועץ של הוועדה.

כזכור, יושבי ראש ועדות הבחירות המרכזיות לדורותיהם המליצו כי הכנסת תערוך רפורמה בהוראות חוק הבחירות בכל הנוגע לסעיף דרכי תעמולה ותתאים את ההגבלות והאיסורים שבו למציאות התקשורתית המשתנה. גם בית המשפט העליון חזר על המלצה זו במספר רב של פסקי דין.

השופט ג'ובראן סבר בשעתו כי אין די בקריאה כללית למחוקק לשנות את החוק ולהתאימו לעת המודרנית, וכי קיים צורך להקים ועדה ציבורית שתבחן את החוק בהליך מסודר ויסודי. "עד היום לא נערכה רפורמה מקיפה בחוק ,והתיקונים שערכה הכנסת היו נקודתיים בלבד, וחוק חשוב זה נותר פחות או יותר, כפי שהיה בעת חקיקתו לפני 56 שנה", אמר.

נשיא המדינה נעתר לפנייתו של השופט ג'ובראן ואף ציין כי גם לשיטתו "החוק הקיים אינו נותן מענה עדכני למציאות העכשווית ולשאלות השונות המתעוררות במהלכה של תקופת הבחירות, וכן שמדובר בנושא חשוב מאין כמוהו לקיומן וניהולן התקין של בחירות בחברה הדמוקרטית".

לאחר בחינה והתייעצות מונתה כאמור הוועדה הציבורית, אשר תבחן את הוראות החוק האמור, את כללי התעמולה לאור המציאות התקשורתית המשתנה ואת הצורך בהתאמת ההסדרים הקיימים בדיני הבחירות הנוגעים בדבר. הוועדה תרוכז על ידי מטה ועדת הבחירות המרכזית והמלצותיה יוגשו ליושב-ראש הכנסת.