הרמב"ם היומי עם הרב יוני לביא

מצטרפים מדי בוקר ללימוד הרמב"ם בערוץ 7. צופים בסרטון, עונים על חידה וזוכים בפרסים. גם בחופש ממשיכים ללמוד.

ערוץ 7 , ח' באב תשע"ה

הרב יוני לביא
הרב יוני לביא
צילום מסך

הפרק היומי: הלכות אישות פרק טז

המצוה היומית: ספר המצוות, מצוה 454, לנהוג בדיני טומאת נבלה

הלכות נבחרות:

א. מצות עשה לנהוג בדיני טומאת נבלה.

ב. הנבלה היא בעל חיים שמת בלא שחיטה - בין אם מת מוות טבעי, בין שנהרג באופן חריג, ובין שנשחט שלא כהלכה.

ג. נבלת בהמה או חיה - מטמאה במגע ובמשא. כיצד? אדם או כלי שנגעו בנבלת בהמה וחיה (בשיעור 'כזית') - נטמאו, שנאמר: "כָּל הַנֹּגֵעַ בְּנִבְלָתָם יִטְמָא עַד הָעָרֶב". וכן אדם שנשא נבלה (-הרים או הזיז אותה, מבלי לגעת בה) - נטמא, ומטמא גם את הבגדים שהיה לבוש בהם בשעת נשיאתה, שנאמר: "וְהַנֹּשֵׂא אֶת נִבְלָתָם יְכַבֵּס בְּגָדָיו".

ד. נבלת עוף טהור (-עוף המותר באכילה) - טמאה. ברם אינה מטמאה לא במגע ולא במשא, ואף לא כשהיא בתוך פיו של האדם, אלא רק כאשר היא בתוך בית הבליעה (-בתוך הגרון, הלוע). כיצד? הבולע 'כזית' מנבלת עוף טהור - נטמא; ואם בשעת בליעתו נגע בבגדים או בכלים - מטמאם, אך אם נגע בהם לאחר הבליעה - אינו מטמא את הכלים.

ה. נבלת עוף טמא (-עוף האסור באכילה) - טהורה, ואינה מטמאה אף בבית הבליעה.

ארגון הרמב"ם היומי פועל מזה כ-5 שנים. מטרתו - לימוד והקפה של התורה כולה בלימוד יומי מתוך ספרי הרמב"ם: היד החזקה/ ספר המצוות.