שר הפנים הכריז על רפורמה בארנונה

השר סילבן שלום הודיע כי ישנה את שיטת החישוב בארנונה, כך שתהיה שיטה אחידה בכל הרשויות המקומיות.

חזקי ברוך , י"ג באב תשע"ה

השר שלום ורה''מ נתניהו
השר שלום ורה''מ נתניהו
צילום: פלאש 90

המשנה לראש הממשלה ושר הפנים סילבן שלום (הליכוד) הודיע כי ישנה את שיטת החישוב בארנונה, כך ששיטת החישוב תהיה אחידה בכל הרשויות המקומיות בארץ.

כיום קיימות עשרות שיטות מדידה של שטח דירות המגורים, וגופי שלטון שונים מודדים את שטח הדירה והנכסים על-פי שיטות שונות.

שיטות המדידה הקיימות ברשויות מקובצות ומסווגות על-ידי משרד הפנים לשלוש שיטות מדידה: ברוטו-ברוטו,  ברוטו ונטו.

"הרפורמה בשיטת חישוב הארנונה תביא לצדק חברתי בכל שכבות האוכלוסייה ולכלל המגזרים", אמר השר שלום. ''אין הצדקה לכך ששטחו של נכס יחושב באופן שונה בין רשות אחת לרעותה. במצב הנהוג כיום קיימת אפליה בין האזרחים וחוסר הסטנדרטיזציה אינו מאפשר השוואה יעילה בין הרשויות.

''בכוונתי לדאוג לכך שכל אזרח במדינה יקבל יחס זהה בשיטת החישוב לגביית מיסי הארנונה, ומבלי שישלם על שטחים נוספים, אלא רק על שטח דירתו", הוסיף.

יוזמת השר למעשה מדברת על  מעבר לשיטת חישוב אחידה לכל הרשויות המקומיות. השיטה המועדפת תתבסס רק על שטח הדירה ולא תחשב שטחי עזר כגון חדרי מדרגות, לובי, חדרי אשפה, חדרי מכונות, חדרי עגלות וכו'.

מנכ"לית משרד הפנים, אורנה הוזמן בכור, הקימה צוות עבודה מקצועי שיגיש לשר הצעה מפורטת לשיטת המדידה האחידה. ''נמליץ על הוראות מעבר לשיטה זו באופן אשר יפגע בצורה המינימלית בתשלומי הארנונה של התושבים מחד ובהכנסות הרשויות המקומיות מאידך".