הרב שטרנבוך נגד הסכמי קדם נישואין

לטענת ראב"ד 'העדה החרדית', ההסכמים יפחיתו אמנם את תופעת הבעלים המעגנים אך עלולים להביא ל'גיטין בכפיה' ואיסורי אשת איש.

חיים לב , י"ז באב תשע"ה

בית הדין הרבני
בית הדין הרבני
צילום: פלאש 90

במסגרת המלחמה בבעלים המותירים את נשותיהם עגונות, יש מי שמקדם בארה"ב את רעיון 'הסכם קדם נישואין'.

במסגרת ההסכם חותם הבעל בטרם הוא נכנס בברית הנישואין על הסכם בו הוא מתחייב בשטר מעכשיו שאם ביום מן הימים תחפוץ האשה להתגרש והוא יסרב, יתחייב לתת לשלם מזונות עבורה על סך 1500 דולר לחודש.

ארגוני הנשים תמכו בהתלהבות ברעיון, היו רבנים שנטו להתיר הסכם זה, אולם פוסקי הלכה רבים יצאו חוצץ כנגד הרעיון.

בימים אלו מתפרסם מכתבו של ראב"ד 'העדה החרדית' הרב שטרנבוך היוצא חוצץ כנגד ההסכם משום שלטענתו יביא ההסכם לכך שכאשר ינתן גם על ידי הבעל הוא יהיה 'גט מעושה'.

"הביאו לפני הסכם קודם נישואין שתיקנו הסתדרות הרבנים בארה"ב, שעניינו שהאדם לפני שמתחתן, עושה הסכם שבו הוא מתחייב לאשתו שאם תיפרד ממנו מאיזה סיבה שהיא והבי"ד לא ייעצו לה לחזור לבעלה, אזי הוא מתחייב לשלם לה מזונות עבורה בזמן שהיא פרודה ממנו בסך מאה וחמישים דולר כל יום, ומסכים להתחייב כן אפי' אם יהיה לאשה איזה הכנסה ואינה זקוקה שיתן לה מזונות", מגולל הרב שטרנבוך את תשובתו.

"לדעתם מצאו בזה תקנה שהבעל לא יוכל לעגן אשתו, דכיון שהבעל התחייב שאם תיפרד ממנו הוא חייב לה מזונות בסך מאה חמישים דולר כל יום, אזי אם תיפרד ממנו יכופו הבעל לקיים התחייבותו, והבעל כיון שלא ירצה ליתן לה סכום רב כ"כ, בע"כ יאלץ להסכים ליתן גט לאשתו. ושמעתי שאיזה רבנים מפורסמים מכאן ג"כ נצטרפו להתיר לעשות הסכם קודם נישואין זה".

אולם הראב"ד טוען כי מדובר ב'פרצה' הלכתית. "על ידי הסכם קודם נישואין זה תוכל האישה לאלץ בעלה לגרשה שלא בצדק, ותקנה זו איננה מביאה תועלת אלא לאותם מעט נשים שבעליהן מעגנן שלא כדין, אבל מאידך גיסא יגרום להרס חיי אישות בישראל, שהרי עד עתה אם הבעל לא רצה לגרשה אירע הרבה פעמים שכדי לא להישאר עגונה הסכימה האשה להשלים עמו, אבל מעתה ע"י הסכם קודם נישואין זה תוכל האשה לאלץ בעלה לגרשה, והיאך נעיז פנינו לתקן תקנה חדשה שעלול לקעקע האישות בישראל. ואם רבינו גרשום תיקן חרם שלא לגרש אשה בעל כרחה כדי שלא יתרבו גירושין בישראל, כ"ש שאין לנו לתקן תקנה חדשה שיגרום ריבוי גירושין".

את דבריו חותם הרב שטרנבוך באמירה חריפה: "הנני קורא לגדולי תורה כאן ובארה"ב לעמוד בפרץ למחות נגד מתקני הסכם 'טרום נישואין' שלא תתפשט תקנתם רח"ל, כי שטר הסכם נישואין זה אינו תקנה אלא תקלה, שהוא חורבן הדת ממש ומכשילין בחשש איסור אשת איש ומרבים ממזרים בישראל".