בשבע מהדורה דיגיטלית

יש דיינים בירושלים

הרב שלמה דיכובסקי התפנה מתפקידיו הציבוריים, ופנה לכנס את מאמריו ואת פסקי הדין שכתב. התוצאה היא שני הכרכים "לב שומע לשלמה".

הרב יואל קטן , כ"ז באב תשע"ה

הרב יואל קטן
הרב יואל קטן
אתר ישיבה

לב שומע לשלמה.

פסקי דין ומאמרים.

מאת הרב שלמה דיכובסקי.

עורך: יעקב דיכובסקי.

ירושלים,

תשע"ד.

שני כרכים

(6163676‑03)

הרב דיכובסקי הרביץ תורה ושימש כדיין במשך עשרות שנים, ואחרי פרישתו לגמלאות מבית הדין הגדול נקרא למלא את תפקיד מנהל בתי הדין הרבניים.

הרבה פעל ועשה והועיל בתפקידיו השונים, אבל תורתו שבכתב מה תהא עליה? סוף סוף התפנה מתפקידיו הציבוריים, ופנה לכנס את מאמריו ואת פסקי הדין שכתב.

המנה הראשונה היא שני כרכים מכובדים אלו, המכילים יחד ס"ט סימנים, כולל הקדמה חשובה שצורפה לה גם ה'איגרת לדיינים' שכתב לפני פרישתו, ובה הוכיח את הדיינים יראי ההוראה שאינם ממלאים את תפקידם כראוי, כי אינם מעזים לקחת סיכונים הלכתיים על פי כללי ההלכה כדי להציל עשוק מיד עושקו מפני חששם מהחולקים, וכן לא ייעשה.

הכרך הראשון עוסק בעיקר בנושאי אבן העזר וחושן משפט, והכרך השני פותח במאמר מקיף שמאיר את כל צדדי המושג ההלכתי דעת תורה, ומשם עובר לענייני רפואה והלכה ומועדים, ומסיים בהלכות ארץ ישראל.

עוד הרבה דיו נשאר בקולמוסו של הרב המחבר שליט"א.

********

דברי גד החוזה.  ההדיר ופירש: מאיר בר-אילן.

דברי גד החוזה.

ההדיר ופירש: מאיר בר-אילן.

ישראל,

תשע"ה.

377+XV עמ'

(9933490‑02)

קשה מאוד לכתוב שורות מעטות על ספר כה מיוחד במינו: פרופ' בר-אילן, איש המחלקות לתלמוד ולתולדות ישראל באוניברסיטה שנקראת על שם סבו, הוציא לאור אחרי מחקר שהתפרשׂ על פני 34 שנים (!) ספר שהוא חידה אחת גדולה.

מצד אחד הוא "מתיימר להיות קדום בהרבה ממה שהינו" (כדבריו במבוא, עמ' 11), אולם מצד שני יש בו את כל הסימנים של ספר עתיק ביותר (אולי מתקופת בית שני) שבניסי ניסים שרד בספרייתם של יהודי קוצ'ין שבדרום הודו, אחרי שאבד (כמו ספרים חיצוניים רבים אחרים) מהעולם כולו.

בספר דברי הימים (א' כט, כט) נאמר במפורש שעמדו לפני עורכיו בין השאר דברי נתן הנביא וגד החוזה. דברי נתן הנביא נעלמו, ודברי גד החוזה – אולי הם אלו שנמצאים כעת בידינו בכתב יד מאוחר (בן 300 שנה בסך הכול) שהתגלגל לספריית קיימברידג' באנגליה וכמעט נעלם גם שם, שהועתק כנראה מכתב יד עתיק שהגיע כנראה לפני מאות רבות של שנים מתימן הרחוקה לקהילת יהודי קוצ'ין, ואולי הוא מבטא מסורת עתיקה שיסודה בגד החוזה עצמו? אך אולי מדובר בזיוף מאוחר, כי כמה תופעות לשוניות וסימנים תוכניים מעוררים חשד שמדובר בספר שנכתב באמצע ימי הביניים!

מספר הופעות הכנראה והאולי במשפטים האחרונים מבטא רק מעט מהחידות וסימני השאלה שנותרים גם אחרי קריאת המבוא המקיף והמרתק העוסק בכל ענייני כתב היד הזה שגיבורו הוא דוד המלך, ודן בנסיבות מציאתו, נפתולי מחקריו, תוכנו המיוחד, הערות המסורה המקיפות אותו והתמיהות שהוא מביא איתו.

הספר על מבואותיו ונספחיו והסבריו ואיוריו המיוחדים נערך באופן מוקפד כעבודת חייו של המהדיר (נוסף לספרים ולמאמרים הרבים האחרים שכבר הוציא לאור), והתיאור שלו כאן אינו מבטא אפילו טיפה מהים הגדול שכולל את החידה המוזרה והמקסימה שנסתרת בספר הזה.

המילה האחרונה עדיין לא נאמרה בכל אחד מסימני השאלה שמותירה אחריה כשובל ארוך הקריאה בספר דברי גד החוזה, ועוד מועד לחזונו.

wso.shaalvim@gmail.com