התחזית לאוגוסט: עלייה נוספת במחירי הדיור

מדד מחירי הדיור עלה בחודש יולי בשיעור של 1%. עסקה ממוצעת בשוק הדירות למגורים עמדה ביולי על 1.36 מיליון שקל.

רעות לוי, מהון להון - מדריכים פיננסים , א' באלול תשע"ה

השכר עלה
השכר עלה
פלאש 90

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.2% בחודש יולי, אבל הסעיפים שנתנו את הטון היו סעיפי הדיור. מדד מחירי הדיור עלה ב-1%, מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים עלה ב-0.9% ומדד שכר דירה עלה ב-0.1%.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת במקביל למדד המחירים לצרכן והרכביו לרבות מדד הדיור, מדדים נוספים שאינם נכללים במדד המחירים, אבל הם מהווים אינדיקטורים נוספים בשוק הדיור. העיקרי שבהם הוא מדד מחירי הדירות.

"מהשוואת העסקאות שבוצעו בחודשים מאי 2015 – יוני 2015, לעומת העסקאות שבוצעו בחודשים אפריל 2015 – מאי 2015, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.8%", כותבים בלמ"ס ומוסיפים – "המחיר הממוצע הכלל ארצי של עסקאות שבוצעו ברבעון השני של שנת 2015, עמד על 1,361.7 אלפי ש"ח, בהשוואה למחיר העסקה הממוצעת ברבעון הראשון של שנת 2015 שעמד על 1,368.2 אלפי ש"ח. ירידה זו, של 0.5%, מבטאת הן את השינוי שחל ברמות המחיר והן את השינוי באיכות הדירות שנמכרו ובגודלן".

למידע נוסף על שוק הדירות, המשכנתאות ועוד – מהון להון, מדריכים פיננסים

העלייה במדד הדיור צפויה להערכת הכלכלנים להימשך גם בחודש אוגוסט. דודי רזניק, אנליסט לאומי שוקי הון מעריך כי רמת השיא של הביקושים לדיור, צפויה להוסיף לחצים לעליית מחירי הדירות והשכירות.

לדבריו, "בחודש יוני השנה נמכרו 2,985 דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית וציבורית (נתונים מנוכי עונתיות). מדובר בהיקף מכירות גבוה מהנתון של החודש הקודם (שעודכן כלפי מטה), וקרוב לרמת השיא של חודש אפריל השנה. הנתונים מעידים כי הביקוש לדירות מצוי ברמת שיא בראייה היסטורית. קצב המכירות השנתי ביוני משקף היקף גבוה של כ-36 אלף דירות חדשות – עלייה חדה של כ-86% ביחס ליוני אשתקד, שהתאפיין בהיקף מכירות נמוך במיוחד בשל ההמתנה ליישומן של הרפורמות הממשלתיות השונות (למשל מע"מ אפס)".

"בסך הכול, במחצית הראשונה של השנה (ינואר-יוני) חלה עלייה חדה במכירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (כ-58%). כאשר ברביע השני, בו נרשמה רמת מכירות שיא של 8,841 דירות חדשות, חלה האצה של 11% ביחס לרביע הראשון. התגברות הביקושים לרכישת דירות, בפרט דירות חדשות ביוזמה פרטית, הובילה לירידה במספר חודשי ההיצע אשר עומד כיום על 7.1 (מספר החודשים שהמלאי הנוכחי של דירות חדשות ביזמה פרטית מספיק לו בקצב המכירות הנוכחי). זהו הנתון הנמוך ביותר מאז אוקטובר 2009 (ומהנמוכים אי-פעם), המצוי על פי אומדננו בתוך טווח המשקף לחצים לעליות מחירים, הן של מחירי הדירות והן של שכר הדירה. עם זאת, כאשר בוחנים את מספר חודשי ההיצע הנגזרים מהפעילות הכוללת הן יוזמה פרטית והן יוזמה ציבורית, מספר חודשי ההיצע גבוה יותר, שכן נרשם גידול מהיר יחסית בבניה ביוזמה ציבורית", הוסיף.

על רקע זה מעריך רזניק שבחודשים הקרובים, תמשיך להתאפיין ברמה גבוהה של אי וודאות, הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע, עד לגיבושה המלא ותחילת מימושה של מדיניות ממשלתית מקיפה בנושא.