נלחמים בתופעת ריבוי הנישואין

שרת המשפטים: יש לבטל מתן תמריצים והטבות אשר ניתנים למפרי החוק באופן אבסורדי.

חזקי ברוך , ד' באלול תשע"ה

היועץ המשפטי לא מכיר את התקשי"ר? וינשטיין עם השרה שקד
היועץ המשפטי לא מכיר את התקשי"ר? וינשטיין עם השרה שקד
צילום: מרק ישראל סלם, פלאש 90

שרת המשפטים איילת שקד והיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין החליטו לפעול ולשתף פעולה במספר מישורים על מנת להביא למיגור של תופעת ריבוי הנישואין.

במשרד המשפטים אומרים כי התופעה ''חותרת תחת יסודות הסדר הציבורי התקין בחברה נאורה'', ופוגעת במקרים רבים גם בנשים ובילדים בהיותם נתונים להזנחה ועוני.

החלטה זו באה בהמשך לסדרת דיונים שנערכו בקרב גורמי המקצוע הנוגעים בדבר, ומידע שהצטבר בשנים האחרונות בדבר היקף התופעה והשלכותיה.

שיתוף הפעולה הבינמערכתי בתחום הינו חיוני, נוכח ההיבטים החברתיים, התרבותיים והכלכליים של ריבוי הנישואין, אשר מחייבים ראייה רחבה ותיאום יעיל בין הרשויות השונות.

היועץ המשפטי לממשלה החליט בתום דיון בלשכתו עם פרקליט המדינה וצמרת הפרקליטות לצד גורמים נוספים, על שורת צעדים בתחום האכיפה. בהתאם לכך, יפורסמו הנחיות מדיניות חדשות לרשויות האכיפה אשר יכילו, בין היתר, כללים לאכיפה שוויונית ואפקטיבית.

שרת המשפטים שקד אמרה כי "שימוש באכיפה הפלילית הוא צעד ראשון במערכה. הטיפול בתופעה מחייב שילוב של גורמים ממשלתיים רבים תוך שיתוף פעולה עם גורמים אזרחיים, אשר יפעילו כלים של רווחה, חינוך והסברה".

בנוסף אמרה השרה כי "נדרשים צעדים לביטול הטבות ותמריצים אשר ניתנים באופן אבסורדי למפרי החוק על ידי המדינה. אכנס בקרוב שולחן עגול של כל הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה, אשר ידון בדרכים למיגור התופעה".

היועמ"ש הודיע בנוסף, כי בכוונתו לפרסם הנחיה לרשויות המינהל, אשר נחשפות למידע המעיד על חשד לביצוע עבירת ריבוי נישואין, להעביר מידע כאמור לידי רשויות האכיפה, וכי יופעלו אמצעים משמעתיים כנגד עובדי מדינה העוברים על האיסור.

כל זאת, על מנת לשפר את אפקטיביות האכיפה ואת גילוי ביצוע העבירות. הנחיה זו למסירת מידע תופנה גם לבתי הדין השרעיים.

הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בדבר הכוונה לאכוף את הדין הפלילי בתחום זה תפורסמנה כמקובל, ולאחר מכן, יוגשו במקרים המתאימים כתבי אישום.