תקציב הישיבות יעלה בהדרגה

התקציב שאמור לעלות ל-970 מיליון ש"ח לאחר אישור תקציב המדינה, יעלה בהדרגה כבר במסגרת הזרמת תקציבי החודש הבא.

רעות הדר , ה' באלול תשע"ה

גפני וכחלון
גפני וכחלון
צילום: יצחק הררי, פלאש 90

תקציב הישיבות שאמור היה לעלות ל-970 מיליון שקלים לאחר אישור תקציב המדינה בעוד מספר חודשים, יעלה בהדרגה כבר במסגרת הזרמת תקציבי החודש הבא, ולא רק לאחר אישור תקציב המדינה.

כך סוכם בין יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני למשרד האוצר. להעלאה ההדרגתית תהיה השפעה על מלגות האברכים ועל תקציבי בחורי הישיבות הגדולות.

לפני כשבועיים נודע כי שר האוצר, משה כחלון והחשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מאפשרים למשרדי הממשלה להעביר כספי תמיכה למוסדות ציבור, עוד בטרם אושר תקציב המדינה.

נוהל חדש קובע כי כאשר תקציב המדינה לא מאושר עד ה-1 ביולי של שנת הכספים, תוכל ועדת התמיכות במשרד התומך לדון בבקשות שהוגשו לשנה זו ולשלם בגינן.

הנוהל בנוסחו הקודם, אפשר למשרדי הממשלה בשנה שבה תקציב המדינה לא מאושר במועדו, לאשר מתן מקדמות בגובה של עד 70% מסך התמיכה ששולמה למוסד הציבור בשנה הקודמת.

הנוהל תוקן על מנת לחזק את הוודאות עבור מוסדות הציבור הנתמכים על ידי הממשלה, בנוגע לגובה התמיכה המאושר להם ולאפשר להם לקבל כספי תמיכה שיבטיחו את פעילותם.