הוארך מבצע מחזור המשכנתאות לזכאים

בבנק ישראל ובמשרד הבינוי קוראים לאזרחים לבדוק בזריזות האם המחזור כדאי עבורם באופן אישי.

ידידיה בן אור , י' באלול תשע"ה

Bank of Israel
Bank of Israel
Flash 90

המהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתא לזכאים, הוארך ב-4 חודשים נוספים, עד לסוף דצמבר 2015, כך מודיעים היום בנק ישראל ומשרד הבינוי.

משרד הבינוי ובנק ישראל קוראים לציבור הזכאים לפנות לקבלת מידע, ולבדוק בפשטות את כדאיות המחזור: באמצעות פנייה לסניפי הבנקים או כניסה לאתרי האינטרנט של בנק ישראל ומשרד הבינוי.

"לווים רבים יגלו שהמחזור שאנו מציעים יוכל להביא לחיסכון של אלפי שקלים לאורך תקופת המשכנתא, כך שכל חודש שעובר הוא הפסד למי שלא ממחזר", מציינים בבנק ישראל ובמשרד הבינוי.

בסוף דצמבר 2014 הודיע משרד הבינוי, בשיתוף עם בנק ישראל, על קידום מהלך לעידוד פירעון מוקדם, או מחזור, של הלוואות משכנתא של המדינה לזכאים. הלוואות אלו ניתנו בריביות גבוהות מאלו שנהוגות כיום בשוק המשכנתאות, ובהתאם למהלך כאמור, לווים שנטלו אותן, רשאים לפרוע את ההלוואה, או למחזר אותה, בהליך פשוט ומהיר, בהתאם לתנאים שנקבעו, כאשר העמלה היחידה שתיגבה היא עמלת שינוי תנאי ההלוואה, שלא תעלה על סך של 120 ש"ח.

יש לציין, כי המהלך כיום כדאי אף יותר, שכן בהתאם לחוזר שפרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, חברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת ביטוח חיים שנרכשה אגב הלוואת משכנתא, תאפשר ללווה המבקש למחזר את המשכנתא, להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים, ללא צורך בחיתום רפואי.