בכירי לאומי לשעבר יחזירו חלק מהבונוס

הדרישה להשבת חלק מכספי הבונוס מופיעה בדו"ח המפקח על הבנקים שבדק את פרשת סיוע הבנק ללקוחות מעלימי מס.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ב באלול תשע"ה

מוזהר. בנק לאומי
מוזהר. בנק לאומי
פלאש 90

דירקטוריון בנק לאומי נדרש למנות ועדה שתבחן לעומק את פרשת הסיוע להעלמות מס בידי שלוחות הבנק בעולם, כך עולה מתמצית דו"ח המפקח על הבנקים שפורסמה הבוקר (חמישי) על ידי הבנק.

בנוסף לכך דורש המפקח, דוד זקן, כי "הליך הפקת הלקחים יכלול, בין היתר, בחינה של התנהלות ההנהלה הבכירה והדירקטוריון בשנים 2008-2010 וכן, בשל הנזק הכבד שנגרם לבנק, לקבוע מתווה לחישוב מחדש של כספי הבונוס ששולמו לנושאי המשרה על בסיס ממצאי הוועדה ובפרט עבור יו"ר הדירקטוריון, המנכ"לית ומנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית".

משמעות ההחלטה היא, כי הכספים אותם נאלץ הבנק לשלם לרשויות ארצות הברית כחלק מההליך המוסכם להסדרת התביעה הפדרלית בנושא, ינוכו מהרווח לפיו חושבו הבונוסים לבכירים לשעבר בבנק, ביניהם היו"ר לשעבר איתן רף והמנכ"לית לשעבר גליה מאור.

המפקח הסביר את הדרישה בכך שמטבע הדברים, "הבונוסים שהבנק שילם לנושאי המשרה שכיהנו בתקופת החקירה ובפרט ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"לית ולמנהל החטיבה לבנקאות פרטית בינלאומית, בגין השנים נשוא הקנס, לא הביאו בחשבון את הנזק הכבד שנגרם לבנק; עמדתנו היא, שמן הראוי שהבנק יקבע מתווה לחישוב מחדש של כספי הבונוסים ששולמו".

בדו"ח המפקח על הבנקים צויין כי בנק לאומי כפוף אמנם לדין הישראלי, אולם חובתו של תאגיד בנקאי לפעול באופן תקין מחייבת אותו לקחת בחשבון ולא לקחת סיכונים ב פעולה מנוגדת לדין הזר.

עוד נקבע כי הבדיקה העלתה חשד שבכמה מקומות לא מילא הבנק את חובות הדיווח הנדרשות על פי צו איסור הלבנת הון.

בתגובה שצירף בנק לאומי לדו"ח מודגש כי החל משנת 2011 חל שינוי מהותי בדרך התנהלותו של הבנק. בבנק הוסיפו כי בתקופה הנדונה לא רק בנק לאומי סבר שעניין הדיווח לרשויות המס הוא עניינם של הלקוחות בלבד, כך סברה מרבית המערכת הבנקאית העולמית.