עלייה בזכאות לבגרות והצטיינות מפמ"רים בחמ"ד

צוות מפקחי המקצוע של החינוך הממלכתי דתי זכה באות הצטיינות, והתלמידים ממשיכים להצטיין.

רפאל לוי , י"ב באלול תשע"ה

ד”ר אברהם ליפשיץ
ד”ר אברהם ליפשיץ
צילום: עצמי

משרד החינוך הודיע כי השנה נבחר צוות המפמ"רים (מפקחי מקצוע) של החמ"ד, כצוות המצטיין במשרד החינוך.

זו הפעם הראשונה שצוות המפמ"רים, המהווה מזכירות הפדגוגית של החינוך הממלכתי דתי, מקבל את אות הצוות המצטיין. 

המפמ"רים המצטיינים הם: מירי שליסל, הרב ד"ר יהודה זולדן, הרב ד"ר יוחאי רודיק, ד"ר טלי יניב, בלהה גליקסברג,רויטל שטרן, ד"ר משה וינשטוק, המשמש ראש צוות המפמ"רים ומנהל הלמידה של אתר "לב לדעת" בחמ"ד.

הבחירה בהם כצוות מצטיין על ידי מנכ"לית משרד החינוך נעשתה בין היתר בזכות פריצת הדרך בהנחלת אתר "לב לדעת" שמתכונתו הפכה לדוגמא לכלל מערכת החינוך.

ראש מינהל החמ"ד, הרב אברהם ליפשיץ, ברך את הצוות המצטיין ואמר, "הצוות המצטיין, הוביל כל אחד בתחומו וכולם כצוות את הלמידה שנוגעת בלב - 'לב לדעת'. פריצת דרך זו הובילה את מערכת החינוך בארץ בכלל ללמידה המשמעותית". 

כמו כן פורסם כי אחוז הזכאים לתעודת בגרות בקרב בוגרי החמ"ד ממשיך לעלות. 74.7% היו זכאים בשנת הלימודים תשע"ד לעומת 72% בתשע"ג. 

הנתונים מצביעים גם על עלייה באחוזי המצטיינים שהיוו 8.93% מבין המסיימים קיבלו ממוצע ציונים משוקלל של 90 ומעלה, לאחר שנבחנו בלפחות 4 יחידות לימוד במתמטיקה ו- 5 יחדיות לימוד באנגלית.