למעלה מ-900 אלף ש"ח קנס לחברת בזק

החברה הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות 0882 ללא הרשאה ובניגוד להוראות.

עדו בן פורת , י"א בתשרי תשע"ו

בזק
בזק
צילום: פלאש 90

מנכ"ל משרד התקשורת שלמה פילבר החליט להטיל עיצום כספי על חברת בזק בסכום של 903,600 ש''ח, לאחר שהשתמשה ללא היתר בטווח מספרים שלא אושר לה ובניגוד להוראות.

משרד התקשורת קבע ופרסם בעבר הוראות בנושא שימוש והקצאת מספרים כחלק מ-"תוכנית מספור" מתוך כוונה לנהל משאב ציבורי, שהנו משאב מוגבל - באופן הוגן, תחרותי ויעיל.

במסגרת פעילות פיקוח שביצע המשרד, מצא המשרד כי חברת בזק עשתה דין לעצמה כאשר השתמשה  ללא היתר בטווח המספרים שלא אושר לה ובניגוד להוראות.

החברה הקצתה ללקוחותיה מספרי טלפון עם קידומות ומספרים בטווח XXXXX-0882, ללא הרשאה ובניגוד להוראות רישיונה.

במשרד התקשורת מזכירים כי לחברת בזק מעמד מונופוליסטי בשוק הטלפוניה, ובפרט בשוק העסקי, ובהתנהלותה זו יש כדי לחזק את מעמדה בשוק על חשבון מתחרותיה. "זאת ועוד, החברה אף לא דיווחה למשרד עם היוודע לה דבר ההפרה, על ביצוע ההפרה".

המשרד הבהיר לחברה כי מצופה ממנה לרענן דרך קבע את ההוראות והנהלים הרלבנטיים בקרב העובדים, וזאת על מנת למנוע טעויות כטענתה של בזק לעניין זה, במיוחד בנושאים בעלי חשיבות מעין זו.

כאמור, בסיום הליך בדיקה שנערך במהלך השנה האחרונה, לאור הפרת ההוראות לעניין זה החליט מנכ"ל משרד התקשורת להטיל עליה עיצום כספי.