ה'טישים' הליטאיים והאדמו"ר שמשליך תפוחים

''מה יש מזה שיש הרבה דולרים?", שאל הרב שטיינמן, ''צריך להיות גדול בתורה וביראת שמים ולזה אדם צריך לשאוף".

חיים לב , כ"ד בתשרי תשע"ו

תומכיו פרשו. הרב שטיינמן
תומכיו פרשו. הרב שטיינמן
Flash90

זה כבר הפך לתופעה של ממש: למרות שה'טיש' (עריכת השולחן) נחשב מאז ומעולם למושג הלקוח מעולם החסידות, בשנים האחרונות החלו גם בציבור הליטאי לאמץ נוהג זה.

במוצאי שמחת תורה הגיע מנהיג הציבור הליטאי הרב שטיינמן ליטול חלק במעמד 'נעילת החג' בישיבת 'אורחות חיים' בראשותה הוא עומד ונשא דברים מול קהל רב שבא להשתתף במעמד, ביניהם בוגרי הישיבה ורבים מתושבי בני ברק.

במהלך דבריו אמר הרב שטיינמן כי בשונה מעניינים גשמיים, בעניינים רוחניים אסור להסתפק במועט ויש לשאוף "לגדול בתורה כמו רבי עקיבא אייגר ובעל ה'החתם סופר'".

בהמשך דבריו בירך את הנוכחים שיזכו לגדול בתורה וביראת שמיים ותהה: "אחרת מה יש מזה שיש הרבה דולרים? צריך להיות גדול בתורה וביראת שמים ולזה אדם צריך לשאוף".

גם בישיבת פוניבז' התקיים מעמד ה'טיש' בהשתתפות מאות תלמידים וראשי הישיבה שנשאו דברים לרגל נעילת החג בפני המשתתפים.

במקביל, בחצרות חסידיות רבות התקיים מעמד נעילת החג. אחד המעמדים הבולטים מתקיים בחסידות 'תולדות אהרן' שם על פי המסורת החסידית, משליך האדמו"ר תפוחים לעבר החסידים במהלך הקפות מוצאי חג שמחת תורה, ובקרב החסידים מספרים כי מי שמצליח לתפוס את התפוחים זוכה לישועות.