להתחיל מבראשית

למחוק את העבר ולהתחיל התחלות חדשות – יעקב שוואקי בטור אישי על 'כח היולי', משמעות הדיבור, חיילי צה"ל ולמה אסור לנו לפחד?

יעקב שוואקי , כ"ה בתשרי תשע"ו

דווקא עכשיו אנו רואים את האחדות הפנימית שלנו מול אויבנו. יעקב שוואקי
דווקא עכשיו אנו רואים את האחדות הפנימית שלנו מול אויבנו. יעקב שוואקי
צילום: מנדי פלין

חז"ל עוסקים הרבה בעניין ה'ראשית', שהוא 'כוח היולי' שהקב"ה טבע בבריאה.

אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת שנה, בתחילת התורה, ואנחנו כל הזמן בהתחלות חדשות - תחילת החודש, תחילת השבוע, תחילת היום והשעה, בכל התחלה יש את 'כוח הראשית' שניתן לנצל אותו להתמודדות טובה יותר עם מכשולי החיים. לדוגמה: כשמספר אנשים מנסים להרים חפץ כבד הם סופרים: "אחת, שתיים, שלוש ו..." - כשמתחילים מההתחלה, ניתן להצליח ביותר קלות.


בשבוע שעבר הגעתי לישראל במהלך חג הסוכות אל עיר הקודש ירושלים. נתקלתי לא אחת בחיילנו הגיבורים ובכוחות הביטחון שלנו שעושים לילות כימים, ממש מוסרים את גופם ואת נפשם למען עם ישראל, זה מעורר בי השתאות והערצה
רבנו יונה בספר 'שערי תשובה' כותב כי אדם שרוצה לשנות את דרכו צריך למחוק את עברו ולהתחיל מהתחלה.

אנחנו נמצאים כעת בפתחו של החורף לאחר ימים של התעלות רוחנית והתקרבות שיא לקב"ה, ניתן לנצל, כל אחד ואחת מאתנו, את 'כוח הראשית' דווקא בימים אלו - להתחלה טובה יותר של השנה ולהתחלות טובות בכלל.

בפרשתנו מופיע הפסוק: "וייצר ה' א-לוקים את האדם עפר מן האדמה, וייפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה" תרגום האונקלוס במקום מתרגם: "לנפש חיה" = "לרוח ממללא". אנו רואים כי ההבדל המהותי שבין האדם לשאר הנבראים בעולם הוא 'כוח הדיבור'.

צריך לחשוב, כמה צרות מגיעות לעם ישראל רק על ידי הדיבור שלפעמים אנו מדברים וחותכים עניינים לפני שבודקים או מבררים את אמיתות הדברים. כוח הדיבור הוא כלי חשוב שצריך לשמור עליו בקדושה ובאחריות רבה.

ימים קשים ולא פשוטים עוברים על עם ישראל בארץ הקודש, בכל רגע אנו שומעים על עוד ועוד פיגועי טרור רצחניים, החל מהתארגנות עצמאית של חיות אדם ועד חוליות מחבלים צמאי דם, רק לחשוב על כמות היתומים והיתומות הרכים שנכנסו למעגל הזה בימים האחרונים.

זה פשוט עצוב.

כל כך עצוב. 

אבל דווקא עכשיו אנו רואים את האחדות הפנימית שלנו מול אויבנו ושואבים עידוד אחד מהשני. זה הזמן להתחברות בינינו באמצעות אהבת חינם, שלעתים לא נמצאת בגלל המפריד הגדול ביותר -הדיבור. שנזכה לתקן את המידה הזו ולקדש פינו ודיבורינו תמיד. 

בשבוע שעבר הגעתי לישראל במהלך חג הסוכות אל עיר הקודש ירושלים. נתקלתי לא אחת בחיילנו הגיבורים ובכוחות הביטחון שלנו שעושים לילות כימים, בלי משפחה ובלי אוירה והרגשה של חג למען ביטחון עם ישראל. ממש מוסרים את גופם ואת נפשם למען עם ישראל, זה מעורר בי השתאות והערצה.

אנחנו צריכים תמיד לזכור, שגם כשיש איומים והפחדות, הקב"ה שומר עלינו מלמעלה. עם ישראל, לא לפחד! השם א-לוקיך הולך איתך.

עם ישראל:

כל העולם הוא גשר צר,

והעיקר לא לפחד כלל,

ומלמעלה הוא שומר,

צר ואויב לא יתקרב.

אח לאח ויד ביד,

ישראל זה עם אחד,

ומלמעלה הוא עוזר,

שומר שומר ישראל.

עם ישראל לא מפחד ה' אלוקיך הולך איתך,

עם ישראל לא מפחד ה' אלוקינו ה' אחד.

ולסיום, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לכל החיילים היקרים שלנו וכוחות הביטחון. שהקב"ה ישמור עליכם ויציל אתכם מכל צרה וצוקה ונזכה לראות בביאת גואל משיח צדקנו, אמן.

מי שברך:

מי שברך אבותינו הקדושים,

הוא יברך את חיילי ישראל.

השם ישמור ויציל אתכם,

את חיילנו.