היתר זמני יאפשר הארכת שעות העבודה של מאבטחים

שר הכלכלה, אריה דרעי, חתם על היתר זמני למשך חודש, שיאפשר הארכת שעות העבודה של מאבטחים, נוכח המצב הביטחוני.

אורלי הררי , כ"ח בתשרי תשע"ו

שומר מאבטח נשק
שומר מאבטח נשק
ישי קרוב

לנוכח המצב הביטחוני וביקושים הגבוהים לשירותי אבטחה בימים אלו, אישר ביום שישי האחרון שר הכלכלה, אריה דרעי, להרחיב את היקפי ההעסקה של שומרים ומאבטחים. המהלך קודם בתיאום עם יו"ר הסתדרות העובדים החדשה, אבי ניסנקורן. 

לאור המחסור במאבטחים ולאחר פנייה מאת 'ארגון חברות השמירה בישראל' וכן מצד הגורמים הרלוונטיים במשטרה ובמשרד לביטחון פנים, התקיימה ביום חמישי הערכת מצב במינהל ההסדרה והאכיפה של דיני עבודה שבמשרד הכלכלה.

בעקבות כך, אישר שר הכלכלה דרעי, בתיאום עם המשרד לבטחון פנים ועם משטרת ישראל ולאחר היוועצות עם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, היתר העסקה כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות הקובע כי למשך החודש הקרוב בלבד ניתן יהיה להעסיק שומרים ומאבטחים במשך של עד 14 שעות ביום עבודה ולא יותר מ-37 שעות בשבוע וזאת על מנת לאפשר לחברות האבטחה להגביר את רמת הכוננות ברחבי הארץ.

יודגש כי ההעסקה בהתאם לתנאי ההיתר החדש תהא רק בהסכמת העובד וכי כל עובד שיועסק מעבר ל-12 שעות ביום יקבל הפסקה נוספת, מעבר לקבוע בחוק, בת חצי שעה. יש לציין כי ההיתר יחול רק על עובדים המועסקים לא יותר מ- 6 ימים בשבוע.

ההסדר יוצר איזון בין הצורך במשק לעובדים באבטחה ובשמירה לאור האירועים הביטחוניים האחרונים לבין שמירה על זכויות העובדים.

שר הכלכלה ציין כי "למאבטחים תפקיד חשוב ומשמעותי במאבק נגד הטרור בארץ, בשמירה על הסדר והחזרת תחושת השקט והביטחון לציבור. בעקבות הביקוש הגובה לאבטחה בימים אלו, אישרתי הרחבת העסקת המאבטחים במשך של שעתיים נוספות בכל משמרת. עם זאת, נקפיד לפקח ולאכוף את תנאי העסקת המאבטחים, לרבות מנוחה נוספת בגין הרחבת שעות ההעסקה והמעסיקים מחויבים במתן מלוא הזכויות למאבטחים ובהתאם לחוק".