תאושר גמישות ניהולית בתקציב הביטוח הלאומי?

ועדת הכספים נוטה לאשר הצעת חוק שתאפשר בין היתר העברת עודפים תקציביים בין ענפי הביטוח השונים לכיסוי ענפים גירעוניים.

חזקי ברוך , כ"ח בתשרי תשע"ו

משה גפני
משה גפני
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

ועדת הכספים נוטה לאשר הצעת חוק שתאפשר לביטוח הלאומי להתנהל במידה גבוהה יותר של גמישות ניהולית ע"י מתן האפשרות להעברת עודפים תקציביים בין ענפי הביטוח השונים לכיסוי ענפים גירעוניים, ביטול הסעיף הקובע מימון של הגירעון בענף אבטלה מאוצר המדינה ושיפוי המוסד באופן מלא על הוצאות אשפוז בגין לידה.

כך עלה היום (א') בדיון על סעיפי חוק ההסדרים הנוגעים לביטוח הלאומי. זאת כחלק מהניסיון לצמצם את הגירעון האקטוארי של המוסד לביטוח לאומי.

סך כל תקבולי המוסד לביטוח לאומי ב-2014 עמדו על 94.8 מיליארד ש''ח. התקבולים מקורם בהקצבות עפ"י חוק מהאוצר, בהשתתפות המדינה במימון גמלאות ובגביית דמי ביטוח לאומי מהאזרחים.

בנוסף לכך, יש למוסד הכנסות מריבית בקרן המוסד לביטוח לאומי, בגין השקעות של המוסד בכספים שאינם מיועדים לתשלום הוצאות והתחייבויות.

עפ"י מסמך שהכין מרכז המחקר של הכנסת, ב- 2014 נאמד שווי הקרן של המוסד ב- 180.4 מיליארד ש''ח, אלא שלפי הערכות החל מ- 2024 תחל הקרן להצטמצם. המשמעות היא גירעון אקטוארי של הביטוח הלאומי ואפשרות שהמוסד יתקשה לעמוד בהתחייבויות עתידיות לתשלום גמלאות.

לאור זאת, נעשה מאמץ על-מנת להתגבר על הגירעון האקטוארי ולאפשר גמישות בניהול תקציב המוסד, כך שניתן יהיה להבטיח את האיתנות הפיננסית שלו.

לאור דרישת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) וחברת הוועדה ח"כ אורלי לוי-אבקסיס (ישראל ביתנו) הוכנסו לסעיפי החוק מספר שינויים, ביניהם הצורך בקבלת אישור ועדת הכספים להחלטת שרי האוצר והרווחה לשינוי שיעור השתתפות המדינה בתקציב הביטוח הלאומי. אישור סופי של סעיפי החוק, במסגרת אישור של חוק ההסדרים לשנים 2015 – 2016.