בז"ן תשלם 732,500 ש"ח בשל זיהום הקישון

בשנת 2010 החברה הזרימה נוזלים מזוהמים לנחל הקישון לאחר שהתרשלה בתחזוקת מיכלי האגירה המיועדים לקליטת מי גשמים.

עדו בן פורת , א' בחשון תשע"ו

בתי הזיקוק. ארכיון
בתי הזיקוק. ארכיון
פלאש 90

בית משפט השלום בחיפה הרשיע את חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ (בז"ן) ובכירים בחברה בעבירות של זיהום מקורות מים ואחריות להזרמת שפכים לים בשני אירועים, שונים וגזר על החברה קנס בסך כולל של 732,500 ש''ח.

מכתב האישום שהגיש המהמשרד להגנת הסביבה נגד בז"ן עולה כי בשנת 2010 החברה הזרימה נוזלים מזוהמים לנחל הקישון לאחר שהתרשלה בתחזוקת מיכלי האגירה המיועדים לקליטת מי גשמים.

המיכלים לא נוקו ולא רוקנו והכילו שפכים מזהמים שמקורם בתקלה במערכת טיהור השפכים. מי הגשמים שנאגרו במיכלים המיועדים עלו על גדותם ובבז"ן הזרימו את תכולתם לקישון במשך שעות ארוכות ובניגוד לחוק.

מדובר בעשרות אלפי מ"ק של נוזלים המזוהמים בשמנים, בקולי צואתי ובחומרים שונים שגרמו לזיהום סביבתי חמור של הנחל וזרמו לים.

בסיור שגרתי במפעל הבחינה מפקחת של המשרד להגנת הסביבה בהזרמה מצינור אל הנחל ובכתמים שחורים שהופיעו במי הנחל. רק לאחר הוראה מפורשת מרשות נחל הקישון ומאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה החלה החברה לערוך פעולות למניעת התפשטות הזיהום.

חברת בז"ן לא נערכה כראוי גם לחורף 2011 והאירוע חזר על עצמו עם בוא הגשמים. בהיעדרה של יכולת שאיבה הולמת, ובשל קיומם של שפכים מזוהמים במיכל, הלך המיכל והתמלא ובז"ן הזרימו לנחל שפכים מזוהמים במשך כ-24 שעות לפחות, בכמות של עשרות אלפי מ"ק, כשהם עכורים מאד ומזוהמים ביותר.

בנוסף לקנס בסך 732,500 ש''ח שיועבר לקרן למניעת זיהום ים. החברה חתמה על התחייבות כספית של 1.4 מיליון ש''ח להימנע מלעבור על אחת מהעברות בגינן הורשעה למשך שנתיים.

נזכיר כי בחודש יולי האחרון הגיש המשרד להגנת הסביבה כתבי אישום נגד שלושה מפעלים בבעלות קבוצת בז"ן. המפעלים גרמו לזיהום אוויר בין השנים 2010-2013, התעכבו בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות ממיכל אחסון, נמנעו מלטפל בפסולת מסוכנת והפרו צווים לפינוי רעלים.

בתחילת השנה הגיש המשרד להגנת הסביבה כתב אישום נוסף נגד בז"ן בשל זיהום של נחל גדורה הנשפך אל הקישון. עשרות אלפי ליטרים של ביוב זרמו לנחל בעקבות ניסיון רשלני לטפל בזיהום מדלק שדלף מצינור לא תקין של החברה.

מבז"ן נמסר בתגובה: "מדובר באירועים שהתרחשו לפני למעלה מארבע שנים, שבהם הוזרמו לקישון - בעקבות אירועי גשם חזק וממושך - תשטיפים שלא טופלו במלואם וזאת מאחר שבהיקף הגשמים החריג והאמצעים שהיו קיימים בידי בז"ן, לא ניתן היה לאגור אותם.

"מאז האירועים המדוברים, הגדילה קבוצת בז"ן את שטח איגום מי הגשמים ונערכה עם אמצעים מתאימים נוספים וכמו-כן החלה, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה, בהקמת מערכת להפרדת מי גשם וניקוז של אזורים מנהלתיים מאלו של אזור המתקנים, בעלות של עשרות מיליוני שקלים, במטרה להימנע מאירועים כאלה בעתיד".