איך שכחנו את דור המייסדים?

הרב יונה גודמן תוהה בטורו, כיצד ייתכן ששנתיים אחרי פטירת הרב אברהם צוקרמן זצ"ל, רוב ילדי הציונות הדתית אינם מכירים את דמותו.

רפאל לוי , י"ד בחשון תשע"ו

הרב צוקרמן זצ"ל
הרב צוקרמן זצ"ל
ישיבת בנ"ע כפר הראה

ביום חמישי הקרוב, יחול יום הזיכרון השני של מי שכונה "זקן רבני הציונות-הדתית".

הרב יונה גודמן, מספר בטורו השבועי בערוץ 7 על מורו ורבו הרב אברהם צוקרמן זצ"ל, שנפטר בגיל 98.

הרב צוקרמן היה חבר ההנהלה הארצית של בני עקיבא במשך 76 שנה. הוא הקים עם הרב נריה זצ"ל את ישיבת בני עקיבא כפר הרוא"ה, בראשה עמד במשך 73 שנים, ושנים ארוכות היה ראש ישיבות בני עקיבא בישראל.

הרב גודמן נזכר בימיו כתלמיד של הרב צוקרמן, "היינו עולים לבית המדרש לאחר סעודה שלישית והרב היה מעביר שיחה. כל פנייה אלינו, כולל בשיחה או בשיעור, הייתה במונח שהוא זר לעולם הישיבות: 'חברים'. מי שמע שראש ישיבה יפנה לתלמידיו ויכנה אותם 'חברים'? ".

לדעתו, שפתו של הרב צוקרמן שיקפה תפיסה. היא ביטאה השקפת עולם חינוכית הגורסת כי התלמידים הם שותפים בהקמת הישיבה ובפיתוחה. כמובן, רב אינו חבר: קמים בפניו, פונים אליו בגוף שלישי וממנו לומדים דרך ארץ ותורה. מערכת היחסים האישית, והאמונה כי הישיבה אינה "שייכת" להנהלה, אלא מוקמת על ידי התלמידים החפצים מרצונם בלימוד תורה – שימש מסד בהתפתחות תפיסת חינוך ייחודית, ואשר הועתקה למעגלי חינוך רחבים של החינוך הדתי.

הרב גודמן טוען כי למרות שחלפו רק שנתיים מאז פטירתו של הרב צוקרמן, ולמרות שהוא היה פעיל עד שנתו האחרונה, רוב ילידנו אינם יודעים במי מדובר.

זה קצה קרחון של תופעה רחבה יותר "הצעירים שלנו אינם יודעים מי הם הרבנים שייסדו את דרכנו והנהיגו אותנו. דור שאינו מתעניין ויונק מעברו, יתקשה לבנות את עתידו. יש לנו בעניין זה מה ללמוד מהחרדים. לא רק החסידים אלא גם הליטאים יודעים לכבד את דמויות רבותיהם. ביום חמישי הקרוב הם לא ישכחו את היארצייט של הרב ש"ך, כמו שזכרו לפני ימים ספורים את יום הזיכרון של החזון איש, זכר צדיקים לברכה".

האשמה היא לא רק של הילדים אלא גם של המחנכים. הרב גודמן תוהה כמה הורים ומחנכים "יטרחו" בשבת הקרובה לספר לילדים סיפור על הרב צוקרמן? להראות תמונה? לספר כיצד הקימו, מתוך תפיסה תורנית, את תנועת בני-עקיבא? את הישיבות התיכוניות ולאחר מכן את האולפנות? האם יטרחו בעוד כמה שבועות לספר על הרב נריה במלאת 20 שנה להסתלקותו?

הרב גודמן קורא לעשות שינוי. להתבונן בעצמנו על דור המייסדים ולספר עליהם לילדינו, למען ינקו מהם במודע ובע"ה יזכו בעצמם לבנות את הקומות הבאות של דרכנו הברוכה.