עלות תפעול הביטוחים הפנסיוניים תועבר למעסיק

הסכם בין ההסתדרות, התעשיינים והאוצר: המעסיקים יהיו אלה שיישאו ברכיב עלות תפעול ההסדרים הפנסיוניים של עובדיהם.

עדו בן פורת , כ"א בחשון תשע"ו

אבי ניסנקורן
אבי ניסנקורן
צילום: יונתן סינדל, פלאש 90

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים שרגא ברוש והממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינג'ר הגיעו היום (ג'), בסיועו של יו"ר ועדת הכספים של הכנסת משה גפני, לשורת הסכמות בנושא ההסדרים הפנסיוניים.

במרכז ההסכמות נקבע כי המעסיקים יהיו אלה שיישאו בעלות התפעול של ההסדר הפנסיוני של עובדיהם.

לפי ההסכם, החל מתחילת 2016 המעסיק יעביר לבעל הרישיון הפנסיוני תשלום בשיעור של 0.6% פלוס מע"מ מההפרשה החודשית לביטוח הפנסיוני של העובד, כאשר עלות זאת לא תפחת מ-10.5 שקלים פלוס מע"מ לעובד לחודש.

המשמעות היא חיסכון של לפחות כ-130 שקל לעובד בשנה ואלפי שקלים בסך הכל שיתווספו לקרן הפנסיה של העובד עד ליציאתו לפנסיה.

סעיף שני עליו הוסכם בין הצדדים קובע כי במקום עבודה שבו קיים ארגון עובדים יציג וארגון העובדים היציג לא בחר מוצר ברירת מחדל או במקום בו אין ארגון עובדים יציג, יחויב המעסיק בבחירת מוצר ברירת מחדל לעובדים חדשים במסגרת הליך תחרותי על בסיס עקרונות שיפיץ אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

עוד נקבע בהסכם כי לכל עובד תהיה זכות מלאה לבחור את בעל הרישיון וזאת בנוסף לזכותו לבחור את הגוף המוסדי שבו תהיה התכנית, את התכנית הפנסיונית, את מסלול התכנית, את מסלול ההשקעות וכל נושא אחר הקשור לתכנית הפנסיונית האישית שלו.

בנוסף לכך נקבע - לאור החשיבות הגבוהה שרואות ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים לנושא הייעוץ הפנסיוני - כי בעת הצטרפות שיזם הלקוח לגוף מוסדי, יחויב הגוף להעניק לו יעוץ טרם ההצטרפות, באם הלקוח הוא בעל אחד או יותר מהמאפיינים הבאים: לקוח פעיל בקרן ותיקה; לקוח שקיימת לו החרגה רפואית מכל סוג ו/או לקוח שמבוטח בביטוח מנהלים.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, אמר כי "אנו בהסתדרות מאמינים כי יש דברים שצריכים להיעשות בהסכמה בין הצדדים מתוך שיח ולא באמצעות חקיקה. ההסכם אליו הגענו הוא עוד צעד שיקל על האדם העובד ויגדיל את הצבירה לחיסכון הפנסיוני שלו, וזאת לצד צעדים קודמים בהם נקטנו לאחרונה להעלאת שכר המינימום, הגדלת מספר ימי החופשה ועוד".

יו״ר נשיאות הארגונים העסקיים, שרגא ברוש: ״ההסכם שנחתם היום מהווה איזון נאות בין טובת העובדים והמשק, והיכולת לשמור על החיסכון החשוב בחיי העובדים בצורה אחראית ותקינה על ידי המעסיקים. אני מברך על כך שיחסי העבודה בישראל ממשיכים להיות מוסדרים על ידי הסכמים בין המעסיקים וההסתדרות ולא באמצעות התערבות רגולטורית".