משתמש בקלנועית בשבת? לא תעלה לתורה

פסק הלכה של הרב ציון בוארון: ''אין לצרף למניין אדם שמגיע ברכב זה בשבת, ומכל שכן שאין להעלותו לתורה''.

חיים לב , ה' בכסלו תשע"ו

קלנועית
קלנועית
אילוסטרציה: Thinkstock

חבר בית הדין הרבני הגדול, הרב ציון בוארון, פרסם פסק הלכה לפיו חל איסור מוחלט לעשות שימוש בקלנועית בשבתות ובחגים ואסור לצרף למניין או להעלות לתורה את מי שמשתמש בה.

"בעצם הנסיעה ברכב כזה ביום שבת קודש... יש משום חילול כבוד השבת בצורה חמורה ביותר. גם כאשר תולים שלט על הרכב האומר 'מיוחד לשבת' או סימון אחר, בוודאי שזה לא מזור לעצם הפריצה, ואף גם אולי מוסיף יתר חומרא לעין כל וחילול ה' נורא בשער בת רבים, ואשר עלול בהחלט להביא לפרצות אחרות ברמיסת כבוד השבת", נכתב בפסק הדין שפורסם באתר החרדי 'כיכר השבת'.

לדברי הרב בוארון, יש מי שסומכים על היתר "גרמא" אך זה מותר רק כאשר אין ברירה אחרת. "גם אלה שהתירו את השימוש בגרמא, הוא דווקא בבתי חולים או ענייני ביטחון, כדי למעט במידת האפשר בחומרת איסור חילולי השבת במקום שאין ברירה אחרת.. אך בשום אופן לא שימוש ברכב כזה ואפילו לצורך הגעה לתפילה.''

"ואף אם שבימות החול הוא רוצה להחמיר על עצמו ולהגיע ברכב כזה להתפלל בציבור הרי זה משובח, אבל בשבת הרי שבעצם הגעתו לתפילה ברכב זה - לא רק שהוא לא עשה בזה שום מצווה, אלא נהפוך הוא שהוא עושה בזה איסור בראש כל חוצות. וביותר כשהוא 'מהדר' להתעטף בטליתו כשהוא רכוב ומנהיג את הרכב בראש כל חוצות... ועל כגון זה אמר הנביא: 'מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי בבואכם לראות פניי'.''

הרב בוארון טוען כי מי שמגיע לבית הכנסת בשבת באמצעות קלנועית, אין להעלותו לתורה או לצרפו למניין. "והואיל ולצערנו הרי שהנגע הזה הולך ומתפשט ויש גם בתי כנסת שסידרו 'חניון מיוחד' לזה בשבתות וכמה בזיון בכבוד השבת יש בזה לצערנו.

"אשר על כן נראה לדעתי, שעל גבאי בתי הכנסת לכתוב על לוח בית הכנסת שאין לצרף למניין אדם שמגיע ברכב זה בשבת, ומכל שכן שאין להעלותו לתורה", פוסק.