סקר: 65 אחוז מהמורים מרוצים מהמקצוע

סקר שנערך עבור מכללת הרצוג מעלה כי 55% מהמורים בחרו במקצוע מתוך אהבה לילדים והרצון לסייע בעיצוב אישיותם.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ז בכסלו תשע"ו

מלכודת בבית הספר הפרטי
מלכודת בבית הספר הפרטי
Thinkstock

"המכללה האקדמית הרצוג" ערכה לאחרונה סקר באמצעות מכון הסקרים TACK בקרב מדגם ארצי של מורים במטרה ללמוד מהם הנימוקים לבחירת מקצוע הוראה, מה מידת שביעות רצון המורים מבחירתם להיות מורה ודעתם בנושא השכר.

מהסקר עולה כי 55% מהמורים בחרו במקצוע מתוך אהבה לילדים והרצון לסייע בעיצוב אישיותם, 35% מתוך רצון להקנות ערכים וחינוך לדור הצעיר, 5% בחרו בעקבות בני משפחתם שעסקו בהוראה, 3% בשל ימי החופשה המרובים, 3% בעקבות קיומם של ארגוני עובדים חזקים המקנים ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים נוחים ואחוז אחד בעקבות שכר הולם.

אחוז גבוה יותר בקרב מורים בעלי ותק של 11-15 שנים לעומת מורים בעלי ותק של שנה עד 5 שנים ציינו כי בחרו ללמוד הוראה בגלל ארגוני עובדים חזקים המקנים ביטחון תעסוקתי ותנאים סוציאליים נוחים (16% לעומת 1%).

ראש המכללה,הרב ד"ר יהודה ברנדס, הדגיש את הנתון לפיו 65% מהמורים מרוצים מבחירתם להיות מורה, 23% מהמורים ציינו כי כרגע הם מרוצים אך לא מתכוונים לעסוק בזה כל חייהם, 11% לא מרוצים מהבחירה.

מהסקר עולה עוד כי 72% מהמורים הצהירו כי הם ימליצו לסטודנטים ללמוד הוראה לעומת 28% שלא ימליצו.

בולטת התופעה שאחוז גבוה יותר בקרב המורים הגברים (88%) ימליצו לסטודנטים ללמוד הוראה לעומת מורות שרק 69% מהן ימליצו לסטודנטים ללמוד הוראה.

בתשובה לשאלה האם לשכר המורים יש השפעה על אי בחירה במקצוע? 82% ציינו שהשכר גורם לצעירים לא לבחור או לעזוב אחרי מעט שנים ורק 18% ציינו שאין השפעה לשכר על מקצוע ההוראה.

הנסקרים התבקשות להשיב מה גורם למורים לעזוב את מקצוע ההוראה? 32% ציינו תנאי שכר, 14% חוסר סיפוק והערכה, 27% קשיים במשמעת וביחסים עם התלמידים, 23% עומס רב, 4% ציינו סיבה אחרת.

שיעור המורים שציינו שתנאי השכר הם הסיבה המרכזית לעזיבת מקצוע ההוראה עמד בקרב מורים תושבי ת"א על 49% לעומת 20% בלבד בקרב מורים באזור ירושלים.