"לא בטוח שהחוק החדש ייתן מענה להסתננות"

לאחר פסילות בג"ץ חוקים למניעת הסתננות מפרסם משרד הפנים תזכיר "מרוכך" וחדש לחוק. המרכז למדיניות הגירה: נדרשים צעדים משלימים.

שמעון כהן , י"ח בכסלו תשע"ו

מסתננים מחוץ למתקן חולות
מסתננים מחוץ למתקן חולות
צילום: הדס פרוש, פלאש 90

משרד הפנים פרסם תזכיר לחוק למניעת הסתננות, תיקון מספר 6, לאחר שבג"ץ פסל חלקים מהתיקון הקודם.  

עיקר החוק החדש עוסק בתקופת השהייה המרבית במתקן הפתוח 'חולות', פרק זמן שנקבע ל-12 חודשים למסתננים שכבר שוהים בישראל, עם אפשרות הארכה של שישה חודשים במקרים חריגים.

עוד נקבע כי עבור מסתננים חדשים, כאלה שהגיעו לישראל לאחר כניסת החוק לתוקף, נקבעה תקופת שהייה מרבית של 18 חודשים. זאת לאחר שהתיקון הקודם לחוק, שנפסל על ידי בג"ץ, קבע תקופת שהייה מרבית של 20 חודשים, ללא הבדל בין מועדי ההסתננות.

בנוסף נקבע בתזכיר החוק המתוקן כי יבוטל הפטור האוטומטי משהיה במתקן חולות שניתן בחוק הקיים למסתננים שיש להם ילדים בישראל.

יונתן יעקובוביץ, ראש תחום הסברה ב'מרכז למדיניות הגירה ישראלית' מתייחס לניסוח החדש של החוק ואומר כי "החוק מנוסח בהתאם לפסיקת בג"ץ ולכן הוא מוגבל ביותר. ספק רב אם יש בו כדי לתת מענה לסוגיית ההסתננות הבלתי חוקית לישראל ולאור ההתגברות בזרם המסתננים בחודשים האחרונים, יש צורך בצעדים משלימים".

יעקובוביץ' מבהיר כי בין הצעדים המשלימים המדוברים יש לכלול הוצאה לפועל של ההסדרים עם מדינות שלישיות והגבלות כלכליות על העסקת מסתננים.