73% מהדתיים: חשים חלק מהמגזר הציוני דתי

סקר שנערך לרגל יום השנה ה – 20 לפטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל מגלה נתונים מעניינים על היחס למורשתו.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט בכסלו תשע"ו

הרב משה צבי נריה זצ"ל
הרב משה צבי נריה זצ"ל
צילום: אלבום משפחתי

סקר שערך מכון מסקר עבור 'מעלה – המרכז לציונות דתית', מעלה כי 87% מהציבור הדתי לאומי סבורים כי פועלו ואישיותו של הרב נריה השפיעו במידה רבה עד רבה מאד על עיצוב המגזר הדתי לאומי.

עוד עולה מהסקר כי 82% סבורים שדמותו ומורשתו הציבורית משמעותית גם כיום לציבור הציוני דתי ברמות שונות (45% במידה רבה עד רבה מאד, 36% במידה בינונית), ועבור 73% דמותו ומורשתו משמעותית ברמה האישית (45.5% במידה רבה עד רבה מאד ו – 28% במידה בינונית).

הסקר, אשר נערך לרגל יום השנה ה – 20 לפטירתו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, בחן את גישתו של הציבור הדתי לאומי לפועלו ודרכו של הרב וכן התייחסותו לתהליכים חברתיים שעוברים על המגזר ותחושת ההשתייכות אליו.

את הנתונים המפתיעים ביותר בסקר לעניין דמותו ומורשתו של הרב נריה ניתן למצוא בגזרת קבוצת הצעירים (גילאי 16-30). על פי הסקר בקרב קבוצה זו 76% מהנשאלים טוענים שדמותו של הרב נריה משפיעה עליהם ברמה האישית כיום ברמות השונות, כאשר עבור מרביתם (47%) השפעתו רבה עד רבה מאד, וזאת כאמור בקרב צעירים שטרם נולדו או שהיו לכל הפחות בני 10 בעת הסתלקותו של הרב.

"אנו במעלה רואים כחלק ממשימתנו להנציח את מורשתן של דמויות מרכזיות בציונות הדתית בכלל, ואת זו של הרב נריה בפרט", אומר מנכ"ל מרכז מעלה רפי קפלן ומוסיף: "אני חש שמחה וגאווה גדולה שגם כיום, 20 שנה לאחר הסתלקותו של הרב מאתנו, לא בלבד שמרבית הציבור הדתי רואה בו "אבי הכיפות הסרוגות" אלא אף רואים בו דמות משמעותית ומשפיעה גם לימינו אנו, במיוחד בקרב הדור הצעיר".

הסקר מתייחס כאמור גם לתחושות השתייכותו של הציבור הדתי לציונות הדתית ולתמורות העוברים עליה.

על פי תוצאות הסקר, 73% מהדתיים חשים חלק מהמגזר הציוני דתי במידה רבה עד רבה מאד, ואחוז גבוה מהנשאלים מרגישים כי תחושת השתייכותם למגזר לא השתנתה ביחס מלפני 10 שנים (49%), וחלק ניכר מהם (31%) אף חשים כי תחושת השתייכותם התחזקה או התחזקה מאד.

"יזמנו את הסקר לקראת יום השנה לפטירתו של הרב נריה על מנת לבדוק האם עדיין קיים אותו דור כיפות סרוגות אשר הרב היה אביו" מציין קפלן, "התוצאות מוכיחות באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי הדור חיי וקיים וכי מרבית הציבור הדתי מרגיש חלק משבט הציונות הדתית".

עוד מוסיף קפלן: "הסקר חושף כי רק 31% מהנשאלים מסכימים עם ההנחה כי הציונות הדתית התפרקה בשנים האחרונות למגוון קבוצות שונות שביניהן רב המפריד על המשותף. אנו עדיין אותה המשפחה, למרות שאבינו הלך מאתנו ולמרות שעברנו לא מעט תמורות ושינויים".

בנוסף, הסקר חושף נתונים מעוררי מחשבה בקרב דתיים אשר אינם מזוהים עם ההשקפות הציוניות התורנית, הקלאסית או הליברלית (קבוצת "אחר"). על פי הסקר, רק 35% מהנשאלים בקבוצה זו מרגישים חלק מהמגזר הציוני דתי במידה רבה עד רבה מאד. ממרכז מעלה מדגישים כי נתון זה מפתיע במיוחד לאור העובדה כי על פי הסקר דווקא בקרב קבוצה זו, 61% הצהירו כי דמותו ומורשתו של הרב נריה משמעותית עבורם באופן אישי גם כיום ברמה רבה מאד עד בינונית.