"התחזקות רוסיה מצביעה על פעמי משיח"

לדברי אחד מראשי העדה החרדית: "בשעה שהרוסים יכנסו בשערי איסטנבול יש למהר ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח"

חיים לב , כ"א בכסלו תשע"ו

פוטין. סימני משיח?
פוטין. סימני משיח?
פלאש 90

"התחזקות רוסיה בעולם מצביעה בהכרח על פעמי משיח" - כך טוען ראש אבות בתי הדין של 'העדה החרדית', הרב משה שטרנבוך.

בשיחה השבועית שקיים עם בני ישיבה אמר הרב כי "קבלה בידינו מפי תלמידי הגר"א בשם הגר"א שמלכות רוסיא תתחזק קודם ביאת משיח, והאומות יפחדו מהם".

לדברי הרב שטרנבוך, ברגע שהרוסים יכבשו את טורקיה הרי שיש להתכונן באופן אקטיבי לבואו של הגואל. "ועוד קבלה יש בידינו איש מפי איש עד רבינו הגר"א, שבשעה שצבא רוסיה ייכנסו בשערי איסטנבול, יש ללבוש בגדי שבת ולצפות לרגלי משיח. והכוונה היא, שבשעה שמלכות רוסיה תילחם בטורקיה עד כדי שהרוסים ייכנסו בתוך שערי איסטנבול כדי להילחם בטורקים, זהו סימן שמשיח עומד לבוא ממש בכל רגע".

"והנה, השבוע הרוסים והטורקים החלו להתקוטט זה עם זה, וכבר נשמעים קולות מלחמה ביניהם, ולפי דברי הגר"א, בוודאי שהתגברות כוחה של רוסיה וכן המריבה בין רוסיה לטורקיה, רומזת לנו שאנו עומדים קרוב ממש לביאת משיח צדקינו", אמר הרב.

"אנו רואים בזה קיום דברי חז"ל, שכאשר משיח צריך לבוא הקב"ה יגרה מלכויות זו בזו - ושלא ברצונם תתפתח מלחמה ביניהם, וכמו שאמרו בב"ר (מ"ב ד') "אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח", הוסיף.

לדבריו, העובדה שטורקיה מעזה להילחם עם רוסיה - אינה טבעית. "ובאמת עפ"י שכל אי אפשר כלל להבין איך מדינה כמו טורקיה מתגרה במלכות רוסיה העצומה ממנה בהרבה, ונראה מזה שהקב"ה מסובב את כל זה כדי להכשיר את הדרך לביאת משיח צדקינו, ובפרט עכשיו שאנו נמצאים במוצאי שביעית, אשר אמרו חז"ל -במוצאי שביעית בן דוד בא".

"אולם", מסכם הרב שטרנבוך, "יש להדגיש, שאין כאן הבטחה גמורה לביאת משיח בתקופה הזאת, אלא זהו 'זמן פקידה', והיינו שזמן זה מסוגל מאוד לביאת משיח, ועדיין הדבר תלוי בנו, שרק אם אנו נתעורר ונתחזק בתורה, יחיש הקב"ה לגאלנו בעת רצון זו לביאת המשיח, אבל אם לא נתעורר, אז חס וחלילה נפסיד את העת".