1 מכל 3 ילדים בישראל חי בעוני

דוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2014 חושף תמונה עגומה: בישראל חיים כ-800 אלף ילדים עניים.

ערוץ 7 , כ"ז בכסלו תשע"ו

שלמה מור יוסף
שלמה מור יוסף
צילום: פלאש 90

מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, הגיש היום את דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2014 לשר הרווחה, ח"כ חיים כץ.

הדוח מראה על עליה קלה בתחולת העוני בשנת 2014 לעומת 2013, של משפחות, נפשות וילדים – מ-18.6% ל-18.8 בקרב משפחות, מ-21.8% ל-22.0% בקרב נפשות ומ- 30.8% ל-31.0% בקרב ילדים. ב-2014 חיו בעוני 444,900 משפחות, 1,709,300 נפשות, מהן 776,500 ילדים. רמת החיים במונחים של הכנסה כספית חציונית פנויה לנפש תקנית עלתה ריאלית ב-2.4% בשנת 2014, וכך גם קו העוני הנגזר ממנה.

העניים ב-2014 נעשו עניים יותר: לעומת מדדי תחולות העוני שעלו במידה מתונה, המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני עלו בשיעורים גבוהים ב-2014: המדד לעומק העוני עלה בכ-6% (מ-32.8% ל-34.6%) והמדד לחומרת העוני, הנותן משקל רב יותר לאוכלוסייה הענייה יותר, עלה בשיעור של כ-10% בכלל האוכלוסייה.

תחולת העוני בקרב משפחות חרדיות הייתה ב-2014 54.3%. שיעור הנפשות העניות בקרבן היה 59.7% וכ-2/3 מהילדים בקבוצה זו חיו ב-2014 בעוני. ממדי העוני בקרב משפחות ערביות עלו מ-51.7% ב-2013 ל-52.6% ב-2014.

תחולת העוני של משפחות הקשישים עלתה ב-2014 בנקודת אחוז, מ-22.1% ל-23.1% לפי נפשות העלייה הייתה מתונה יותר. עומק העוני וחומרת העוני עלו רק במעט. הקיצוץ בקצבאות הילדים, שהחל באוגוסט 2013 התבטא באופן מלא בשנת 2014. בדומה לתחולת העוני בקרב ילדים, גם תחולת העוני של משפחות עם ילדים עלתה רק במעט, מ-23.0% בשנת 2013 ל-23.3% ב-2014.

בקרב משפחות חד הוריות תחולת העוני אף ירדה מ-27.5% ב-2013 ל-25.1% ב-2014 למרות הקיצוץ בקצבת הילדים, זאת בעיקר בשל הגידול הניכר בשיעורי התעסוקה שחל בשנתיים האחרונות, וכן עקב ירידה מתמשכת במספר הילדים במשפחה, בפרט באוכלוסיה הערבית. בקרב האוכלוסייה היהודית תחולת העוני של ילדים עלתה מ-20% ל-21.6% . תחולת העוני של משפחות עובדות עלתה מ-12.5% ל-13.1%. מדד ג'יני לאי-שוויון לפי ההכנסה הפנויה עלה ב-2%.

שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ אמר היום, "בתקציב הנוכחי העלנו את קצבאות הזקנה לקשישים המקבלים הבטחת הכנסה ויצרנו כלי לצמצום עוני בין- דורי בדמות מענק חסכון לכל ילד, צעדים שיפחיתו את ממדי העוני. אנו נמגר את התופעה המעוותת שבה אנשים המשתלבים בשוק העבודה הם עניים ולא מצליחים לסיים את החודש. המדינה מחויבת לתמוך באוכלוסיות המוחלשות ולספק בטחון למי שמסיבות מוצדקות אינו מסוגל לעבוד.

האחריות הגדולה ביותר של המדינה היא להעניק לאדם העובד יכולת השתכרות מכובדת. נפעל לטובת מקבלי הקצבאות המשתלבים במעגל התעסוקה, נוריד את אחוזי הקיזוז לאחר הדיסרגארד מהמס השערורייתי הנוכחי שעומד כיום על 70% ל- 28% ונעניק להם סיכוי לצאת ממעגל העוני. עוני זו לא גזרה ועם תכנון נכון נוכל למתן את שיעורי העוני בישראל".

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, מציע שהממשלה תקבע יעדים מקרו-חברתיים לטווח הארוך, לצמצום העוני ואי השוויון בהכנסות.

לדו"ח המלא לחץ כאן