סמכויות צער בעלי חיים יישארו במשרד החקלאות

הממשלה החליטה להעצים את הטיפול והמניעה בצער בעלי חיים ולהשאיר את הסמכויות במשרד החקלאות

חזקי ברוך , א' בטבת תשע"ו

אורי אריאל
אורי אריאל
צילום: אלירן אהרון

הממשלה החליטה היום (ראשון) לאמץ את מסקנות הצוות הבין-משרדי שדן באחריות המיניסטריאלית לחוק צער בעלי-חיים.

עיקרי המלצות הוועדה הן הגברת הצעדים לטיפול בתחום צער בעלי חיים והשארת הסמכויות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

על פי מסקנות הצוות הבין-משרדי ינקטו שורת צעדים לתגבור הפעילות בתחום, ביניהם: הגדלת המסגרת ארגונית ייעודית לטיפול בתחום, המחויבת במתן דין וחשבון על פעילותה; הקצאת משאבים נדרשים לתחום; הרחבת האסדרה המשפטית בתחום; הגברת הפיקוח, האכיפה והענישה בתחום; ביצוע מעקב ובקרה.

כמו כן החליטה הוועדה להשאיר את סמכויות צער בעלי חיים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. ההחלטה נבעה בשל נחיצותו של ידע וטרינרי מקצועי לטיפול בתחום צער בעלי חיים והזיקה ההדוקה בין בריאות בעלי חיים לרווחתם ובשים לב למצב הרווח בעולם. וגם כתולדה של הפעילות שנעשית במשרד החקלאות, באכיפה ובהסברה על מניעת צער בעלי חיים.

כאמור, על פי המלצות הוועדה, תוגדל היחידה הייעודית לטיפול בתחום צער בעלי חיים, שייעודה קידום ההגנה על חיות משק ובית ורווחתן בהתאם לחוק. המשמעות היא הרחבה משמעותית של היחידה הקיימת כיום במשרד.

בנוסף, ליחידה יוכפפו מפקחים ייעודיים, אשר יתמקצעו בתחום זה, וכן יוקצה תובע ייעודי לאכיפת החוק. בנוסף, יוקם צוות שמטרתו לייצר נהלי אכיפה אחידים, שיאפשרו למשרד החקלאות להסמיך מפקחים מבין משרדי הממשלה ומבין הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות, שיסייעו באכיפת החוק.

בנוסף, לצורך תגבור הפעילות בתחום צער בעלי חיים, בדגש על פעולות פיקוח ואכיפה, תתוקצב היחידה בתקציב לפעילות צער בעלי חיים בהיקף שנתי של 6.6 מיליון ש''ח לשנה, החל משנת 2016, וזאת בנוסף לתקציב בסך 4.5 מיליון ש''ח הקבוע בחוק למניעת התרבותם של בעלי חיים משוטטים.

"הוועדה עשתה בדיקה רצינית מול משרדי הממשלה על כלל הנושאים והתוצאה היא תוצאה טובה", אומר שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, "החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות הוועדה תיתן לנו כלים טובים יותר להגן על בעלי החיים ולשמור על רווחתם וכך אכן נעשה. ההחלטה להשאיר את סמכויות ההגנה מפני צער בעלי חיים במשרד החקלאות היא נכונה ומהווה תעודת כבוד לעובדי המשרד. הניסיון מלמד שהם אכן פועלים בצורה מקצועית ומסורה בתחום החשוב הזה".

מעמותות 'אנונימוס' לזכויות בעלי-חיים ו'תנו לחיות לחיות', נמסר בתגובה: "אנו מברכים על ההחלטה על תוספת התקציב וכוח האדם ליישום ואכיפת חוק צער בעלי-חיים. נציגינו הופיעו בפני הצוות והצביעו על השינויים העמוקים הנדרשים בהגנה על בעלי-חיים בישראל, לנוכח התנאים הקשים בהסגרים הרשותיים, היקפי ההרג של כלבים, החסר בעיקורים ובסירוסים, ושורת התחקירים שחשפו את ההתעללות היומיומית בבעלי-חיים במדגרות, ברפתות, בלולים ובמשחטות.

"איננו תולים תקוות רבות בוועדה הציבורית המייעצת, שהרכבה מעלה חשש שמדובר בחותמת גומי בלבד. הצלחת המהלך תיבחן במעשים, ולא בהצהרות. אנו נעקוב אחר יישום החלטת הממשלה, ובעוד שנתיים וחצי ניתן יהיה לבחון האם משרד החקלאות הצליח לפעול באופן משמעותי לצמצום ההתעללות, או שניגוד העניינים המובנה בעבודתו מונע ממנו לבצע את תפקידו".