משרד התקשורת קנס את "פלאפון"

הקנס, בסך 642,590 ש"ח הוטל על החברה לאחר שלא עמדה בכללים בנוגע למענה למנויים שהעבירו לחברה השגות על חיובים כספיים.

ידידיה בן אור , ב' בטבת תשע"ו

פלאפון
פלאפון
צילום: פלאש 90

משרד התקשורת הטיל עיצום כספי בסכום של 642,590 ₪ על חברת פלאפון מכיוון שפעלה בניגוד להוראות הרישיון מול מנויים שהשיגו על חיוב כספי.

בחלק מהמקרים החברה לא השיבה בכתב או שהשיבה לאחר יותר מ 21 יום, או שלא הציגה נימוקים להשגות המנויים.

המשרד מזכיר בהודעתו כי ביקש לאפשר לצרכן דרך פשוטה לברר האם הוא חויב בהתאם להוראות ההסכם עליו חתם. בין היתר נקבעו למפעילי הסלולרי שתי חובות מרכזיות:

1. חובה לתעד במערכות המידע כל השגה, בכתב או בעל פה, של מנוי בדבר חיוב יתר המופיע בחשבון הטלפון.

2. חובה להשיב בכתב למנוי על השגתו, בצורה מנומקת, תוך פירוט אופן חישוב ההחזר או הנימוקים לדחיית ההשגה, בהתאם לעניין, תוך 21 יום מיום קבלת ההשגה.

החברה הפרה את ההוראות אלה, אומרים במשרד התקשורת, והדבר ניכר מפניות ציבור רבות שהתקבלו במשרד בנושא זה.

כתוצאה מההפרה, נמנעה מהמנוי שקיפות המאפשרת לו לכלכל צעדיו ולשקול להפסיק את השירותים, והוא המשיך להיות מחויב בגינם. לחלופין, במקרים אחרים, מענה שכזה לא אפשר למנוי לעמוד על זכויותיו, לברר האם אכן חויב כנדרש, להוכיח טעויות ולקבל זיכוי כספי במקרים כאלה.

במשרד התקשורת מציינים כי פניית מנוי בנושאי חיובי יתר, דורשת לרוב השקעת זמן מצד הצרכן לרבות זמני המתנה ארוכים. קבלת תשובות לא ענייניות גורמת למנויים עגמת נפש, ואף מרפה את ידם בכל הנוגע לעמידה על זכויותיהם. המשרד רואה חשיבות בעידוד הצרכן לעמוד על זכויותיו ולקבל החלטה מושכלת באשר לצריכת שירותי תקשורת על ידו.