החל מהיום: קצבאות ילדים מוגדלות

התוספת הרטרואקטיבית לקצבאות הילדים בעבור הגדלתן מחודש מאי השנה, תועבר לחשבונות הבנקים ב-27 בדצמבר.

עדו בן פורת , ח' בטבת תשע"ו

הקצבאות עולות - כמה כסף מגיע לכם
הקצבאות עולות - כמה כסף מגיע לכם
צילום: Kobi Gideon / FLASH90

הביטוח הלאומי משלם החל מהיום (ראשון) קצבאות ילדים מוגדלות, בהתאם להחלטת ממשלה כפי שנקבע בהסכם הקואליציוני של הליכוד ויהדות התורה.

הקצבה לילד הראשון תגדל מ-140 ₪ ל-150 ₪, ולילדים השני, השלישי והרביעי תגדל מ-140 ₪ ל- 188 ₪ בחודש. עבור הילד החמישי ואילך, הקצבה תהא 150 ₪.

לילדים שנולדו עד 31 במאי 2003, הקצבאות המשולמות החל מהילד הרביעי נשארו גבוהות יותר, לילד הרביעי תשולם קצבה של 336 ₪ לחודש, ועבור הילד החמישי ואילך 354 ₪ לחודש.

התוספת הרטרואקטיבית לקצבה, בעבור הגדלתה מחודש מאי השנה, תשולם בתשלום חד פעמי, שיועבר לחשבונות הזכאים ב-27 בדצמבר 2015.

סכום התשלום הרטרואקטיבי עבור הילד הראשון יהיה 70 ₪, ועבור הילדים השני, השלישי והרביעי יהיה 336 ₪. עבור הילד החמישי ואילך יהיה 70 ₪.

התשלומים הרטרואקטיביים עבור ילדים שנולדו עד 31 במאי 2003 יהיו שונים- 112 ₪ עבור הילד השלישי, ועבור הרביעי ואילך אין תשלום רטרואקטיבי, הקצבה המוגדלת נשארה על כנה.

הוחלט גם על פתיחת קופת חיסכון לכל ילד בינואר 2017, קופה שבה יופקדו 50 ₪ בחודש, הכספים שייחסכו בקופה יועברו לידי הילדים בגיל 18.

באתר הביטוח הלאומי ניתן להיכנס למחשבון קצבת ילדים ולדעת מה סכום הקצבה החדש והתשלום הרטרואקטיבי המגיע לכל משפחה.