היום: צום עשרה בטבת

היום חל צום עשרה בטבת. אחד מארבעת הצומות הנהוגים בעם ישראל לזכר החורבן וגלות עם ישראל מארצו. שעת סיום הצום - 17:14

אברהם מלמד , י' בטבת תשע"ז

הכותל המערבי
הכותל המערבי
צילום: אייסטוק

היום (יום ראשון) חל צום עשרה בטבת. אחד מארבעת הצומות הנהוגים בעם ישראל לזכר החורבן.

בעשרה בטבת החל המצור על ירושלים בסוף ימי בית המקדש הראשון, כמסופר בסוף ספר מלכים פרק כ"ה. מצור שהוטל על ידי נבוכדנצר מלך בבל, שהביא בסופו של דבר לחורבן בית המקדש ולגלות עם ישראל מארצו.

לבד מעשרה בטבת, נוהגים צומות על החורבן בימים: י"ז בתמוז, תשעה באב, וצום גדליה בג' תשרי. בימים אלו (להוציא תשעה באב החמור מהם) אין אוכלים ואין שותים מעלות השחר ועד צאת הכוכבים. ועוסקים בימים אלו בחשבון נפש ובתשובה. ביום הצום נוהגים להוסיף בתפילה, תחינות הקשורות לצום, וכן קוראים בתורה בפרשת 'ויחל משה'.

צום עשרה בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל, כיום 'הקדיש הכללי', על אלו שנספו להם קרובים בשואה אשר אין ידוע יום פטירתם. נוהגים לומר תפילת "אל מלא רחמים" על נרצחי השואה.

תחילת הצום בשעה 05:05 לפנות בוקר (עלות השחר) וסיומו בירושלים - 17:14.

עמוד מיוחד לעשרה בטבת באתר ישיבה לחצו כאן

עשרה בטבת נחשב מהצומות הקלים, היינו שכל האיסור הוא אכילה ושתייה בלבד, ומותרים במלאכה, בנעילת הסנדל וברחיצה. גם נשים בהריון, ונשים מניקות פטורות על פי ההלכה מצום זה.

י' טבת הוא יום שלישי ל- שלושה ימי פורענות וצרות שהיו לעם ישראל החל מח' בטבת. ביום ח' בטבת, תורגמה התורה ליוונית על ידי ציווי של תלמי המלך, וירדה התורה מגדולתה, ביום ט' בטבת, נפטרו מנהיגי העם, עזרא ונחמיה, ובמותם חשכו עיניהם של ישראל באותו הדור. ובצום עשרה בטבת, החל המצור על ירושלים. ימי הצומות נועדו לתשובה ולתיקון המעשים שלנו כדי שירחם השם עלינו ויגאלנו בגאולה השלמה.

ניצול השואה יוסי שטיינר מדבר על ייחודו של יום הקדיש הכללי והזכות לשרוד

מסתובבים עם שורד השואה קליגר