עשרה בטבת - יום הזיכרון שיישאר לנצח

מיוחד לעשרה בטבת: ניצול השואה יוסי שטיינר מדבר על ייחודו של יום הקדיש הכללי והזכות לשרוד, לספר ולהנציח.

יוני קמפינסקי , י' בטבת תשע"ו