עדנה לישיבות: התקציבים שקוצצו - הושבו

משרד החינוך יעביר סדרה של תקציבים לישיבות שתשלים את החסר שנוצר בתקציבי מוסדות התורה. התמיכה החודשית: 477 ₪ לבחור ו-858 ₪ לאברך.

מיכל לוי , י"ב בטבת תשע"ו

מתנדב. ח"כ מאיר פרוש
מתנדב. ח"כ מאיר פרוש
יוני קמפינסקי

לאחר שנתיים של קיצוצים בתקציבי הישיבות החרדיות והכוללים, החל משבוע הבא תבוא הקלה גדולה למנהלי מוסדות התורה ברחבי הארץ.

משרד החינוך יעביר בשבוע הקרוב סדרה של תקציבים עבור מוסדות התורה והחינוך שתשלים את החסר שנוצר לאחר אישור תקציב המדינה בתקציבי מוסדות התורה לשנת 2015. התקציבים יועברו בהתאם להסכם הקואליציוני שנחתם בין הליכוד לסיעת יהדות התורה.

הסכום הכולל שיועבר באופן חד פעמי בשבוע הקרוב למוסדות התורה יעמוד על 1954 ₪ לתלמיד ישיבה, ו 3517 ₪ לאברך כולל.

מלשכת סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש נמסר, כי החל מהיום ועד ליום שני הקרוב יועברו הסכומים כדלהלן:   

היום יום ה' יועברו ההפרשים המצטברים עבור שלושת החודשים ינואר – מרץ 2015 למניינם שיעמדו על סך 501 ₪ לבחור ו-902 ₪ לאברך.

ביום ו' יועברו ההפרשים המצטברים עבור ארבעה החודשים אפריל –יולי 2015 סך של 668 ₪ לבחור ו 1202 ₪ לאברך.

ביום א' ההפרשים המצטברים יועברו עבור ארבעה חודשים אוגוסט – נובמבר, ותשלום שוטף לחודש דצמבר סך של 308 ₪ לבחור ו 554 ₪ לאברך, וכן התשלום השוטף בסך של 477 ₪ לבחור, ו 858 ₪ לאברך.

סה"כ ההשלמה לתלמידי הישיבות יעמוד על 1954 ₪ לבחור, ו 3517 ₪ לאברך.

החל מהיום, יושלמו סכומי התמיכות החודשיות, ויעמדו באופן קבוע על 477 ₪ לבחור ו 858 ₪ לאברך.

כך גם, החל משנת התקציב הבאה יתוקצבו שוב תלמידי חו"ל הלומדים במוסדות התורה, זאת לאחר שהממשלה החולפת, ביטלה לחלוטין את תקציב זה, וסכום התמיכה החודשית לבחור ישיבה יעמוד על 453 ₪, ו815 ₪, לאברך הכולל.

סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, בירך על העברת התקציבים, "קיימנו בס"ד את הבטחותינו לתקן את העוול המשווע שיצרה הממשלה הקודמת כשקיצצה באכזריות בתקציבי מוסדות התורה והישיבות הקדושות".