חברת בת של רמי לוי סיכלת התארגנות עובדיה

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קבע כי חברת "ביכורי השקמה" סיכלה התארגנות עובדיה באמצעות פעולות שונות.

רעות הדר , י"ב בטבת תשע"ו

גם מתקן. רמי לוי
גם מתקן. רמי לוי
צילום: פלאש 90

הרכב בית הדין לעבודה בבאר שבע בראשות השופט יוחנן כהן קבע כי חברת "ביכורי השקמה", חברת בת של רשת ''רמי לוי'', נקטה פעולות שנועדו לסכל את התארגנות העובדים.

בית הדין קבע שלא מן הנמנע כי החלטת החברה לסגור את פעילותה בסוף החודש והחלטתה על העברת הפעילות לתוך חברת האם – רשת "רמי לוי", ובד בבד להורות על פיטורי עובדים, נבעה ממניעים זרים, הקשורים להתאגדות העובדים, תוך דגש על התבטאויותיו של סמנכ"ל חברת האם שהשמיע התנגדות מפורשת להתאגדות העובדים.

השופט יוחנן כהן קיבל בקשה של ההסתדרות למנוע מחברת "ביכורי השקמה" להעסיק עובדים חלופיים, זמניים או קבועים, באמצעות קבלני כוח אדם או כל קבלן חיצוני, במקומם של העובדים המאורגנים.

השופט כהן קבע עוד כי העסקת העובדים החלופיים בביכורי השקמה הייתה שלא כדין, וקבע כי ככל שיינקטו שיבושי עבודה נוספים החברה לא תהיה רשאית לקבל לעבודה עובדים חלופיים ו/או אחרים במקום העובדים השובתים, בין כעובדים זמניים ובין כעובדים קבועים ובין כעובדים של קבלני כוח אדם.

כמו כן בית הדין הוציא צו מניעה זמני המונע מהחברה לפגוע בכל דרך שהיא במעמדה של ההסתדרות, ועד העובדים או פעילי הוועד.