אושר החוק לעידוד הנפקת סטארט-אפ בישראל

"תלות של חברות היי-טק בהון זר יוצרת תלות בשינויים כלכליים חיצוניים שמצמצמים את ההשקעה בעת משברים בחוץ לארץ", נכתב בהסבר לחוק.

חזקי ברוך , ט"ז בטבת תשע"ו

היחלשות בחינוך הטכנולוגי
היחלשות בחינוך הטכנולוגי
צילום: פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לקידום השקעות בחברות היי-טק.

הצעת החוק מבקשת לחזק את הבורסה כחלופה משמעותית למימון חברות היי-טק, תוך הגדלת הסיכוי שחברות אלה יתפתחו בישראל, הקטנת התלות שלהן בשווקים כלכליים חיצוניים ושכלול שוק ההון לטובת כלל המשקיעים בו.

בין עיקרי החוק נמנים שלושה נושאים עיקריים: מימון המונים, הקלות והתאמות בדרישות הגילוי בתשקיף ובדיווח השוטף ובדרישות ממשל תאגידי והקמת קרנות היי-טק נסחרות.

בדברי ההסבר להצעה נכתב, "הנתונים בשנים האחרונות מלמדים כי בממוצע רב–שנתי, למעלה מ– 95 אחוזים מחברות ההזנק נמכרות לחברות זרות. שיעור ההנפקות הראשונות לציבור מסך עסקאות המכירה הכוללות עסקאות מיזוג ורכישה, פחת במידה ניכרת לאחר התפוצצות בועת הטכנולוגיה העילית בשנת 2000 והוא נמוך משמעותית מן השיעור המקביל בארצות הברית.

"תלותן של חברות ההזנק במימון המגיע מקרנות הון סיכון, יוצרת תלות בהון זר, אמריקני ברובו, המושקע באמצעות קרנות הון סיכון ישראליות וזרות. הבורסה והמשקיעים המוסדיים לעומת זאת, משמשים חלופות אחרונות למימון חברות הזנק. תלות בהון זר יוצרת תלות של חברות הטכנולוגיה העילית בשינויים כלכליים חיצוניים למשק המקומי אשר גורמת לצמצום ההשקעה בעת משברים בחוץ לארץ.

"הפיכת הבורסה לחלופה אטרקטיבית לצורך גיוס הון על ידי חברות טכנולוגיה עילית ישראליות, תביא לחיזוק הזיקה של חברות אלה לישראל, תאפשר יצירת תיק נכסים מגוון יותר ובכך תתרום הן לחברות עצמן והן למשק".


הצעות והערות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני: computers@inn.co.il