ועדת השחרורים תדון בקיצור עונשו של קצב

לאחר מעט יותר מארבע שנות מאסר תדון ועדת השחרורים של שב"ס בהפחתת שליש מעונשו של הנשיא לשעבר קצב שעדיין אינו מודה במיוחס לו.

שמעון כהן , י"ז בטבת תשע"ו

ישוחרר? קצב
ישוחרר? קצב
פלאש 90

נשיא המדינה לשעבר, משה קצב, מבקש שחרור מוקדם מכלאו. זאת לקראת תום שני שליש מתקופת מאסרו. הדיון בעניינו בוועדת השחרורים שליד שירות בתי הסוהר תדון בעניין בימים הקרובים.

ועדת השחרורים תצטרך לשקול את רמת מסוכנותו של קצב לציבור כאחד השיקולים המרכזיים שיקבעו אם הוא אכן ראוי לשחרור, אך לא מדובר בשיקול היחיד.

על פי שיקול זה של מסוכנות קצב צפוי לקבל חוות דעת חיוביות שכן כבר מזה כשנתיים הוא יוצא לחופשות סדירות מהכלא בשל חוות דעת לפיה אין בקצב מסוכנות שכזו. קצב, על פי דיווחים שונים, גם אינו מוגדר כאסיר בעייתי וגם פרט זה עומד לזכותו.

עם זאת העובדה שעד כה הוא מסרב להודות במעשים שיוחסו לו ולהביע חרטה עליהם יכולה להוות המכשול המרכזי שעשוי למנוע ממנו את השחרור המוקדם. הנוהג המקובל בוועדת השחרורים הוא שאסיר משתחרר רק לאחר חרטה והודאה.

יצוין כי עד כה ריצה קצב למעלה מארבע שנים משבע שנות המאסר שהושתו עליו. המשמעות היא שבמידה ואכן יוחלט על שחרורו לאחר הפחתת שליש הוא צפוי להשתחרר בסמוך מאוד למועד ההחלטה בעניינו.