שטייניץ הכריז על הפחתה דרמטית בשימוש בפחם

שר האנרגיה ד"ר יובל שטייניץ הנחה את חברת החשמל להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 15% עד להתקנת הסולקנים.

עדו בן פורת , י"ז בטבת תשע"ו

פחם
פחם
צילום: חן לאופולד, פלאש 90

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ, הכריז היום (שלישי) על הפחתה דרמטית של 15% בשימוש בפחם לייצור חשמל בתחנות הכוח בישראל.

על פי הנחיית השר תבוצע הפחתה מיידית של 15% בשריפת פחם, בהשוואה לשימוש בפחם בשנת 2015, שתוביל להפחתה של 15% בזיהום אוויר מתחנות הכוח הפחמיות תוך הגדלת הביקושים לגז טבעי.

ההפחתה תימשך עד לסיום התקנת הסולקנים בתחנות הכוח הפחמיות.

שר האנרגיה אמר כי "במדיניותי במשק החשמל, יושם מעתה והלאה דגש על הביטחון האנרגטי והפחתת הזיהום גם יחד. לאחר בחינת הנושא, הן מבחינה תכנונית והן מבחינה ביצועית, החלטתי על הפחתת זיהום האוויר לטובת כלל תושבי ישראל.

''החלטה זו, אשר תיושם מיום ו' הקרוב, תאפשר שינוי משמעותי בייצור החשמל תוך הקטנת זיהום האוויר, הגדלת הביקושים לגז טבעי שהינו פחות מזהם, ותוך שמירה קפדנית על ביטחונה האנרגטי של מדינת ישראל. החלטתנו להפחית את השימוש בפחם למינימום מאפשרת גיבוי משמעותי לייצור חשמל במצבי חירום או תקלות, למשק החשמל במדינת ישראל".

הנחיית השר כוללת שלושה תנאים תפעוליים:

  • בכדי לאפשר אספקת חשמל באופן מלא במקרה של תקלה, כלל היחידות הפחמיות יפעלו במינימום הנדרש
  • בשל ההפחתה של ייצור חשמל מפחם ועלייה בייצור חשמל מגז טבעי, תבחן רשות החשמל החדשה את עדכון התעריף בעקבות השינוי בתמהיל הדלקים והוא צפוי לעלות בשיעור מינימלי של כ-1.5%.
  • במקרה של הכרזת השר על מצב חירום במשק החשמל, תוסר המגבלה על לסיום מצב החירום.

מנכ"ל משרד האנרגיה, שאול מרידור, אמר כי "במסגרת ניהול משק האנרגיה מאזן המשרד בין כלל השיקולים שונים על פיהם הוא קובע את תמהיל הדלקים של המשק: אבטחת אספקת אנרגיה סדירה, הפחתת זיהום האוויר והמחירים לצרכן. פרויקט הקמת הסולקנים הוא פרויקט הנדסי מורכב וארוך ולכן, על מנת להפחית את זיהום האוויר במהלכו, החליט השר על ההפחתה הדרמטית של 15% בשימוש בפחם שתביא להפחתת זיהום אוויר ולשימוש נוסף בגז טבעי במשק הישראלי.

''משרד האנרגיה פועל להבטיח את אספקת צרכי האנרגיה של ישראל, בשגרה ובעתות חרום, תוך שיפור איכות החיים ותרומה משמעותית לצמיחה בת קיימא של המשק", הוסיף מרידור.