עלות הטיפול והסיוע לעקורים: 12 מיליארד ש"ח

וועדת השרים לסיוע למפוני ההתנתקות התכנסה לישיבה אחרונה, לקראת סגירתה של יחידת "תנופה" הצפויה בקרוב.

חזקי ברוך , י"ז בטבת תשע"ו

הישיבה היום
הישיבה היום
צילום: דוברות השר אורי אריאל

"וועדת שרים לעניין הסיוע למתיישבים והסדרת התיישבות חלופית בגין ביצוע תכנית ההתנתקות" התכנסה היום (שלישי) בפעם האחרונה.

בראש הוועדה עומד השר אורי אריאל (הבית היהודי) ובישיבה היום השתתפו גם השרים זאב אלקין (ליכוד) ודוד אזולאי (ש"ס).

במהלך הדיון עודכנו השרים על הסכומים שהושקעו עד היום לטובת הסיוע לעקורים. מהנתונים מתברר כי סך התקציב שהוציאה המדינה עד כה עומד על כ-12 מיליארד ש"ח.

נציגי מנהלת תנופה עדכנו את השרים גם במה שנעשה בתקופה האחרונה ובמצב העקורים כיום. באשר לנתוני הדיור עודכנו השרים, כי הושלמו כל הסכמי העתקה ובכל הישובים התחילו תהליכי פיתוח ובניה. אמנם לא כל המשפחות עברו למבני קבע, אך כולן הגיעו לפתרון מוסכם.

עוד עולה מהנתונים כי נותרו 170 משפחות שעוד לא נכנסו לבתי קבע, אולם בשנתיים האחרונות עלה קצב המעבר לבתי קבע בצורה דרמטית.

במהלך חודש יולי 2013 סיימו את הטיפול 571 משפחות וכיום, בסוף שנת 2015, עומד הנתון על 920 משפחות אשר השלימו את הטיפול ונכנסו למבני קבע. סך הגידול בסיום הטיפול של המשפחות עומד על 61%.

בנוסף, עודכנו השרים כי נמצא פתרון למשפחות המוחלשות. הפתרון עבור הדיור שסוכם הוא הצבת מבנה יביל על מגרש הקבע תמורת דמי שכירות חודשיים. בהיבט החברתי והתעסוקתי הוצמדו למשפחות מלווים כלכליים וחברתיים שיוכלו לסייע באופן פרטני.

מעבר לכך הוחלט בישיבת הוועדה על המשך הסיוע הממשלתי, בעיקר לאותן קהילות אשר טרם מצאו פתרונות של דיור קבע. כך למשל הוחלט על תקצוב של כ-40 מיליון ש"ח לרשויות המקומיות שקלטו עקורים. בנוסף, כל ישוב חדש של עקורים קיבל תקציבים לעוגני קליטה חברתיים ותעסוקתיים.

כמו כן, עברו תיקונים בהסכמים שנעשו להעתקה המבנים לישובים פלמחים, נווה ים, כרמי קטיף ושומריה. השרים גם אישרו הקלה לעקורים בהארכת המועד בו הם נדרשים להגיש בקשות מהמדינה להעתקת מבנים יבילים למגרשי הקבע שלהם.

מתוך הכרה בחשיבותם של רבני הקהילות בישובי הקבע של עקורי חבל עזה וצפון השומרון, הוחלט על סיוע בהעסקת הרבנים.

לדברי יו"ר הוועדה, השר אורי אריאל, "למרות השנים הרבות והטיפול המתמשך, הסיוע למגורשים התקדם אך לא הסתיים. במהלך השנים השקיעה המדינה סכומים לא מבוטלים, וההערכה שעד היום התקציב שהושקע הוא כ-12 מיליארד ש"ח, וזאת ללא חישוב ערך קרקעות. כזכור, זה יותר מפי שתיים מההערכות הראשוניות שהוצגו בעבר על ידי ראש הממשלה דאז אריאל שרון ז"ל".

"יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי המחיר הכלכלי שנגרם מהגירוש הוא כאין וכאפס לטלטלה הרגשית והנזק הנפשי שנגרם למגורשים ומשפחותיהם. אני שמח על ההתקדמות שעשינו אך עדיין ישנן בעיות שטרם נפתרו. ממשלת ישראל אחראית על כל מגורש ומגורשת. למרות הפסקת פעילותה של מנהלת תנופה אנחנו ממשיכים את הסיוע במשרד החקלאות ולא ננוח ולא נשקוט עד שהבעיות יפתרו", הוסיף.

שר הקליטה וירושלים, זאב אלקין, אמר "כמי שטיפל במשך שנים בפתרון הבעיות של מגורשי גוש קטיף וכמי שהוביל בזמנו את סדרת תיקוני חקיקה הגדולים לטובת המגורשים, אני מברך על שורת ההחלטות שקיבלנו היום".

לדבריו, "עצם העובדה שנאלצנו בסוך שנת 2015 לכנס שוב את ועדת שרים לטיפול במגורשים ולגייס עוד תקציבים נוספים, מלמד פעם נוספת על עומק הנזק, על גודל הטעות בהחלטה האומללה של ההתנתקות ועל גודל הסבל שנגרם למגורשים"