"מצבם הפיזי והנפשי של העצורים - תקין"

המשנה ליועמ"ש שביקר את עצורי פרשת דומא, קובע כי ישנו פער משמעותי בין טענות עורכי הדין לעדויות העצורים אותם ביקר במתקן השב"כ.

עדו בן פורת , י"ח בטבת תשע"ו

עו"ד רז נזרי
עו"ד רז נזרי
צילום: פלאש 90

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי, שביקר את העצורים בפרשת הרצח בכפר דומא, מפריך את טענות עורכי הדין של החשודים ומעיד כי מצבם הפיזי והנפשי של העצורים תקין.

נזרי קובע כי ישנו פער משמעותי בין טענות עורכי הדין לעדויות העצורים אותם ביקר במתקן השב"כ.

במכתב ששיגר עו"ד נזרי לעו"ד עדי קידר מארגון חוננו, הוא משיב לטענות שהשמיע קידר נגד הביקור הרשמי שערך במתקן שבו מוחזקים עצורי דומא. ''פנייתך כוללת אמירות נחרצות, שאני מניח כי הן נובעות מאי הכרת העובדות והמסגרת המשפטית-נורמטיבית הנוגעת לעניין, ועל כן אציגן בתמצית", כתב נזרי.

לדבריו, פקודת בתי הסוהר קובעת אפשרות של ביקורים רשמיים במתקני כליאה על ידי השר לביטחון פנים, והיא גם מגדירה את הסמכויות המוקנות למבקרים הרשמיים בעת ביקור במתקן כליאה מתוקף תפקידם זה.

עו"ד ניזרי מציין כי היועץ המשפטי לממשלה ממונה כמבקר רשמי מכוח תפקידו, וריכוז נושא הביקורים הרשמיים במתקני הכליאה מתבצע במשרד המשפטים על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה, בראשותו כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה בתחום הפלילי.

בהתאם לסמכות השר לביטחון הפנים, ממונים מדי שנה עורכי דין רבים, ובכללם עו"ד נזרי, כמבקרים רשמיים. ''מחלקתי אחראית על הטיפול בנושא זה, ועורכת דין ממחלקתי היא זו שמרכזת את כלל הנושאים הנוגעים לביקורים במתקני הכליאה והמעצר של שב"ס, וכן את הדיווחים, והטיפול בעקבותיהם מול הגורמים הרלבנטיים''.

הוא מספר כי ''תכלית הביקורים היא לעמוד על תנאי החזקתם של אסירים ועצורים ולוודא עמידה בהוראות הדין. בהתאם לכך, נערכים מידי שנה עשרות רבות של ביקורים רשמיים במתקני כליאה ומעצר, על פי הצורך ובהתאם לשיקול דעת המבקרים. נוכח החשיבות הרבה שאני רואה בנושא זה, ביצעתי בעבר באופן אישי מספר ביקורים במתקני כליאה ומעצר שונים, ואני ממשיך לעשות כן מעת לעת''.

מתוקף מינויו כמבקר רשמי, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה, ערך עו"ד נזרי ביקור רשמי במתקן השב"כ. ''הביקור נערך גם על רקע טענות ותלונות שונות שנשמעו בשבועות האחרונים בדבר תנאי מעצרם ואופן ביצוע חקירתם - הן בפומבי, גם על ידיכם, והן בפניות אלינו - ולאחר שסברנו, על דעת היועץ המשפטי לממשלה, כי נכון יהיה לבחון את הדברים גם במפגש בלתי אמצעי עם העצורים.

''מטרת הביקור הייתה אפוא לעמוד אחר התנאים בהם מוחזקים העצורים ולשמוע תלונות ישירות מפיהם, ככל שישנן, וזאת בהתאם לסמכויותיו של המבקר הרשמי כאמור. בתחילת הביקור ובסיומו שוחחנו - כמקובל בביקורים רשמיים - עם אנשי השב"כ, ואולם השיחות עם העצורים עצמם נערכו בפרטיות, ללא נוכחות סוהר או חוקר שב"כ בתא העצור.

''בתחילת כל שיחה הצגנו את עצמנו כאנשי משרד המשפטים המבקשים לעמוד על תנאי החזקתם וכליאתם, ושאלנו את העצור אם יש לו תלונות או טענות כלשהן, או עניינים הטעונים טיפול. מובן, כי לעצורים ניתנה גם האפשרות שלא לשוחח עמנו. 

''בתחילת כל שיחה עם עצור הבהרנו שאין בכוונתנו לשוחח על נושאי החקירה עצמם, על חומר הראיות או על מעורבותו באירועים הנחקרים, אלא אך על תנאי מעצר ותלונות שונות שיש לו כאמור", הדגיש המשנה ליועמ"ש.

''כבר עתה אוכל לציין, כי התרשמותנו היא שמצבם הפיזי והנפשי של העצורים תקין, וכי יש פער משמעותי בין טענות ששמענו ישירות מפיהם ובין חלק ממה שנטען בשמם בפומבי. הטענות והתלונות שהועלו תועדו על ידינו, ויועברו גם למבת"ן''.

עו"ד נזרי סיפר עוד כי חלק מהעצורים הציגו בקשות שונות שהועברו לטיפול הגורמים הרלוונטיים, כמקובל במקרים דומים. ''נוכח העיתוי ונסיבות העניין, לא אתייחס במסגרת זו לטענות ואמירות שונות שהועלו במכתבך, ודי אם אומר כי הן מופרכות וחסרות בסיס; אדרש לכך, בבוא העת וככל שיהיה בכך צורך''.

עו"ד עדי קידר מסר בתגובה לידיעה, "מכתבו של המשנה ליועמ"ש הודלף עוד בטרם הונח על שולחננו. בדבריו ממשיך מר נזרי בשימוש פסול של מסרים שהונחה לומר כדי לכסות על האלימות שהופעלה באישורו. מטרתם של המבקרים הרשמיים נועדה לצרכים אחרים והופעתו של מר נזרי בצורה לא מתואמת אצל החשודים נעשתה כהמשך 'הכשרת השרץ' של שימוש באלימות, דבר הפסול לפי כל דין ואמנה".