בשבע מהדורה דיגיטלית

הסכנות שבצדי הדרך הגדולה

דווקא בגלל מעלותיו של הנוער שלנו, הדרישות המוסריות ממנו גבוהות במיוחד, אבל אסור שמעשה פשע אחד ירפה את ידינו

הרב זלמן ברוך מלמד , י"ט בטבת תשע"ו

הרב זלמן ברוך מלמד
הרב זלמן ברוך מלמד
צילום: אריה מינקוב

כאשר ערבים רוצחים נשים וילדים יהודים, בכל שני וחמישי, העולם אינו מזדעזע. אבל כאשר יהודים שורפים בית ונהרגת משפחה ערבית אפילו פעם אחת בלבד, כל העולם מזועזע מהפשע הנורא הזה ודורש ותובע למצוא את האשמים ולהעניש אותם.

ואכן, העולם צודק, כי עם ישראל הוא עם מוסרי מאוד. עם ערכי. בתורתו כתוב "לא תרצח". מעם ישראל נתבע יותר מכל עם ולשון. כתם שחור אחד על בגד לבן צח ונקי מקלקל את כולו. אבל כאשר הבגד מלא כתמים שחורים, עוד כתם שחור לא מעלה ולא מוריד.

ובתוך עם ישראל נמצאת הציונות הדתית הערכית, המוסרית, החלוצית האידיאליסטית. כאשר פרופסור מנאץ את הציונות הדתית הארץ אינה סוערת. אבל כאשר כמה נערים חריגים מנותקים כותבים גרפיטי מנאץ, זה מזעזע את אמות הסיפים. הארץ סוערת: איך ייתכן כדבר הזה. ובצדק. אסור שזה יקרה. אסור בהחלט. זה מכתים את הציבור הערכי המוסרי.

כאשר יש חשד שנערים שרפו בית ונשרפה משפחה, כל הציונות הדתית אשמה שיצאו ממנה נערים כאלה. כי אכן הציונות הדתית אינה מתחמקת מאחריות על בנים, גם אם הם מנותקים. וזו גדלותה, כי היא דוגלת בכלל שכל ישראל ערבים זה לזה.

אמנם קבוצת הנערים בסיכון הם מנותקים, אינם נשמעים להורים ולרבנים ולמחנכים. זו קבוצה קטנה של כמה עשרות בודדות מתוך רבבות רבבות של בני נוער הציונות הדתית. אף על פי כן, בולטת החומרה של התופעה ושל המעשה. דווקא בגלל המעלות הגדולות של הנוער הדתי הציוני, בולטת החומרה של המעשה כפל כפליים.

כאשר הולכים בדרך גדולה, כאשר יש ערכים גדולים, כאשר יש מסירות ודבקות ואמונה גדולה בדרך, גם הסטיות הן גדולות. הציונות הדתית דבקה באמונה בתורת ישראל בעם ישראל ובארץ ישראל, מסורה למדינת ישראל בכל התחומים. אחוז הקצינים הדתיים המשרת בצבא גבוה פי כמה מגודלה של הציונות הדתית במדינה. אחוז החיילים הדתיים המתנדבים ליחידות הקרביות ולסיירות גבוה פי כמה מגודלה של הציונות הדתית במדינה. עשרות רבות של גרעינים דתיים פועלים בפריפריה, ובעמותות החסד השונות בולטים מתנדבים בני הציונות הדתית.

החינוך הבריא הטוב לערכים למוסריות למען העם והארץ, הדבקות במטרות הגדולות, עלולים לגרום לחציית גבולות מזיקה ומסוכנת. צריך למנוע כל סטייה, אבל להמשיך בשאיפות הגדולות המוסריות והערכיות. כל דרך גדולה יש בצדה סיכון גדול. צריך למעט את הסיכונים ולהמשיך בדרך. אל לנו בגלל סכנת הסטייה להפסיק לשאוף לשלמות, למוסר, לאהבת התורה, העם והארץ.

וגודל הצעקה על הציונות הדתית מעיד על מעלותיה.

אשרינו שזכינו להיות חלק מהציונות הדתית.