הסכם קיבוצי ראשון ב'בזק בינלאומי'

ההסכם יחול על כ-1,900 עובדים של ספקית שירותי האינטרנט והתקשורת הבינלאומית הגדולה בישראל.

שלמה פיוטרקובסקי , ב' בשבט תשע"ו

חתימת ההסכם
חתימת ההסכם
צילום: אלירן אביטל

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, מנכ"ל בזק בינלאומי מוטי אלמליח ויו"ר ועד העובדים בחברה לימור ליברמן לביא, חתמו היום (שלישי) על הסכם קיבוצי ראשון לעובדי החברה.

ההסכם שתוקפו לשלוש שנים ויחול על כ-1,900 עובדים, כולל בין היתר תוספות שכר, מענק חתימה, שיפור התנאים הסוציאליים והגדלת ההפרשות הפנסיוניות.

ההסכם קובע כי במשך כל תקופת ההסכם, העובדים בחברה יקבלו תוספות שכר בגובה ממוצע של כ-12.5%. כבר בשנה הראשונה להסכם, שכר המינימום בחברה לא יפחת מ-7% מעל לשכר המינימום הקבוע בחוק, וזאת בנוסף לעדכונים הצפויים בשכר המינימום במשק בשנים הקרובות.

עובדים בעלי וותק של שנתיים לפחות יקבלו בתחילת ההסכם תוספות שכר באופן דיפרנציאלי, עד לגובה של כ-30%, על בסיס פרמטרים של ותק וגובה שכר.  בשנה השנייה והשלישית להסכם, העובדים יקבלו תוספות נוספות בגובה ממוצע של כ-3%, כאשר חלק מהתוספת יהיה קבוע וחלקו יינתן על פי הצטיינות בעבודה. ההסכם הקיבוצי גם מסדיר וקושר את הבונוס לעמידה ביעדי החברה.

כמו כן, העובדים יקבלו מיד עם החתימה על ההסכם מענק חתימה חד פעמי על פי הוותק שלהם בחברה, בסכום של עד עשרים אלף שקל. כל התוספות הכלכליות לעובדים יחולו באופן רטרואקטיבי החל מחודש אוקטובר 2015. במקביל לתוספות השכר, יוגדלו ההפרשות הפנסיוניות של העובדים, כאשר עובדים בעלי ותק של שנה וחצי ומעלה יהיו זכאים להפרשות פנסיוניות בגובה המקסימלי הקבוע בחוק.

בנוסף לכך, ההסכם מגדיל את מכסת ימי החופשה של העובדים בשלושה ימים נוספים ובשני ימי בחירה. מכסת הצבירה המקסימלית תועלה בהתאם.

סעיף משמעותי נוסף בהסכם קובע כי כלל העובדים הזכאים מכוח עיסוקם לתשלום תמריצים ועמלות, יהיו זכאים מעתה להפרשות פנסיוניות וקרן השתלמות גם בעבור רכיבים אלו.

ההסכם מסדיר סוגיות נוספות הקשורות לתנאי העובדים, כך למשל: זמני ההפסקות במוקדי השירות יוארכו ויוגדל התגמול לעובדים המבצעים כוננויות ותורנויות לילה. עוד נקבע כי עובדי חברה קיימים שתנאי העסקתם לא כללו את ההסדר של סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, יקבלו את הפיצויים שנצברו להם גם במקרה שיחליטו לעזוב את החברה.