איך מודדים עוני?

בכנסת נערך כנס של עמותת "בצדק" למדידת העוני בישראל. "מדד העוני היום נותן תמונה לא נכונה ואף מטעה לגבי מספר העניים ומצבם".

אורלי הררי , ג' בשבט תשע"ו

שמיטה ומעשרות יעצרו את הפערים המתרחבים בין עניים לעשירים
שמיטה ומעשרות יעצרו את הפערים המתרחבים בין עניים לעשירים
פלאש 90

עמותת בצדק למדניות יהודית קיימה כנס בנושא מדד העוני בכנסת ישראל במעמד חברי הכנסת מוטי יוגב (הבית היהודי), ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי), מיקי לוי (יש עתיד), מירב בן ארי (כולנו), איתן ברושי (העבודה) ועוד.

מטרת הכנס הייתה לחשוף את נייר העמדה של העמותה שבו מוצעים שינויים אופרטיביים שישפיעו על מדד הצריכה במדד העוני לשנת 2016.

נשאו דברים בכנס הרב ד"ר מיכאל הלינגר, הפרופ' לכלכלה ז'ק סילבר, סמנכ"ל המחקר בביטוח הלאומי פרופ' דניאל גוטליב, הסטטיסטיקאי הממשלתי לשעבר פרופ' שלמה יצחקי, הרב עדו רכניץ מעמותת בצדק, ומנכ"ל משרד האוצר, העבודה והרווחה לשעבר פרופ' שמואל סלאבין.

סמנכ"ל המחקר בביטוח הלאומי, פרופ' דניאל גוטליב, ציין כי "ההצעה הכי חשובה שהצענו לדו"ח ועדת אלאלוף, להגדיל את מספר מקבלי הקצבאות של הבטחת ההכנסה, כיום רבע מהמשפחות המוגדרות כעניות מקבלות ורצינו להגדיל זאת, הצעה זו נפסלה על ידי ראשי הוועדה יחד עם התנגדות של בנק ישראל ומשרד הכלכלה והתנגדות של נציגי משרד הכללה ומשרד האוצר.

מדד העוני המפורסם על ידי ביטוח לאומי (חצי חציון) הוא המדד החשוב להשוואה בינלאומית בקשר למדיניות הביטוח הלאומי, לאחרונה התקבל מדד לפי סל צריכה בסיסי שמנחה את כונס הנכסים הרשמי בעבודתו והוא אושר על ידי שרת המשפטים ששיבחה אותו ואת הגישה. לצורך קביעה של רמת מחייה בכבוד המדד המתאים דומה להמלצות של בצדק כלומר סל צריכה מינימלי ולא המדד היחסי של ביטוח לאומי".

ח"כ מוטי יוגב, ממארחי הכנס, ציין כי "בחינת המקורות היהודיים מעלה שההגדרה לעוני בהלכה, היא בין המוחלטת למעורבת, דהיינו, עני הוא מי שיש לו מחסור חמור בצרכים חיוניים, כפי שמקובל בחברה, כאשר מדובר באדם שמיצה את כושר ההשתכרות שלו. קביעה זו של מדד העוני בישראל מקובעת ערכית ופוליטית, אך לא בהכרח בצדק. ברכת יישר כוח לאנשי ארגון בצדק שהביאו לפנינו את  העמדה ממקורות היהדות. אנו נשתדל לסייע לכך בכנסת, לתקן עולם יותר בצדק ברוח היהדות".

אמציה סמקאי, יו"ר עמותת בצדק למדניות יהודית, ציין כי "מדד העוני היום נותן תמונה לא נכונה ואף מטעה לגבי מספר העניים ומצבם. השלב הראשון בטיפול בעוני מחייב הגדרה של מי עני ולמה. היום בכנס הצגנו שיטה טובה יותר למדוד ולהגדיר עוני במדינת ישראל ואני שמח שחברי הכנסת שהשתתפו בכנס הביעו נכונות לקדם זאת לפסים מעשיים".