"ניצחון ברור לעמדה האורתודוכסית"

פרופ' אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" ומומחה לנושאי דת ומדינה מתייחס להצעת ההחלטה בעניין תפילת הרפורמים בכותל.

אורלי הררי , כ"א בשבט תשע"ו

פרופ' אביעד הכהן
פרופ' אביעד הכהן
צילום: עצמי

פרופ' אביעד הכהן, דיקן המרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט" ומומחה לנושאי דת ומדינה מתייחס לפיתרון שיוצע בישיבת הממשלה להסדרת תפילת נשים רפורמיות וקונסרבטיביות בכותל המערבי.

"נפרד אבל שווה - אינו שווה. הפיתרון שמוצע כיום הוא ניצחון ברור לעמדה האורתודוכסית", קובע הכהן.

"פיתרון זה - של הקצאת רחבת תפילה נפרדת בחלקו הדרומי של הכותל המערבי -  הוצע כבר לפני כעשרים שנה ואין בו כל חדש. קיבועו ינציח את העובדה ש'מנהג המקום' ברחבת הכותל המרכזית הוא תפילה אורתודוכסית בלבד, בפרשנותה השמרנית".

"לקבוצות התפילה הליברליות, יוקצה מקום נפרד, שללא ספק משמעותו תהיה זניחה ביותר בהשוואה לרחבת התפילה המרכזית. ב'הגליית' קבוצות אלה לאזור תפילה נפרד אין כל הכרה של המדינה ב'זכות' של התנועות הלא אורתודוכסיות. להפך:  יש בכך קביעה שתפילת נשים וקריאתן בתורה אינה חלק מן ההלכה היהודית וזו מכה קשה לכל תפישת העולם שלהן.גם העובדה שהתקצוב לכל הפעילות בחלק הדרומי של הכותל לא יינתן מהמשרד לשירותי דת הוא סטירה בפרצופן של כל הנשים שתבעו שוויון מלא. בתי המשפט קבעו כבר לפני שנים ש'נפרד אבל שווה - אינו שווה'. ההסדר החדש מנציח אפוא את ההפליה ומקבע אותה בהחלטת ממשלה", דברי הכהן.

לפי ההסדר, תוכשר לרפורמים רחבה בחלקו הדרומי של הכותל, מצפון לקשת רובינסון ומדרום לשער המוגרבים. שם יתקיימו תפילות מעורבות של גברים ונשים ללא מחיצה, והיא תהווה את המשכה של רחבת הכותל, אך לא תחובר אליה.

מי שיהיה אחראי על הרחבה החדשה דווקא צפוי להיות מהזרם האורתודוקסי – מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר, או אחד מסגניו. תקציב הניהול השוטף של רחבת התפילה, כולל רכש חד פעמי, יתואם עם משרד האוצר במסגרת דיוני התקציב לשנת 2017.