כל מה שצריך לדעת על קרן יחד

לקראת שבוע המודעות לקרן "יחד" שיתקיים השבוע בערוץ 7, הקרן עונה על כל השאלות שמטרידות אתכם לפני ההחלטה על הצטרפות.

ערוץ 7 , כ"ב בשבט תשע"ו

לוגו קרן יחד
לוגו קרן יחד
צילום: יח"צ

השבוע יצוין בערוץ 7 שבוע המודעות ל"קרן יחד" המאגדת כבר יותר מ- 18,000 משפחות העומדות זו לצד זו בשעות משבר. בשנתיים שבהן הקרן קיימת היא סייעה כבר למשפחות רבות ולעשרות יתומים.

לנציגי הקרן חשוב שהמצטרפים ידעו את כל הפרטים הנחוצים, ולכן ריכזנו עבורכם, המצטרפים הפוטנציאליים תשובות לשורה של שאלות נפוצות. 

האם המינוי הוא לאדם או למשפחה?

המינוי לקרן יחד הוא משפחתי.

המינוי המשפחתי – עד איזה גיל הוא תופס?

במקרה אסון, תיפתח קרן עבור כל ילדי המשפחה שאינם נשואים ושגילם מתחת ל-30. (הועד רשאי להחליט במידה ויש צורך מיוחד, לפתוח קרן גם לילד שנישא בתוך שנתיים הסמוכות לפטירה).

האם הקרן מתאימה גם לבני זוג ללא ילדים או שילדיהם מעל גיל 30? 

הקרן מתאימה בהחלט. זוג ללא ילדים או שילדיו כבר גדולים יכול להתחבר אל הקרן, כמעשה של חסד.

האם ילד שהתחתן ועד כה נכלל במינוי המשפחתי חייב להצטרף כעת בעצמו כדי להיות מנוי בקרן?

כן. כדי שילדיו העתידיים ייכללו בקרן.

האם ראשי המשפחה (סבא וסבתא) יכולים לעשות מנוי שיכלול את כל צאצאיהם?

סבא יכול לרשום את משפחות ילדיו הנשואים, אך עליו לעשות מינוי בתשלום לכל משפחה בנפרד.

כמה משפחות יכולות להצטרף לקרן?

מספר החברים אינו מוגבל. ככל שיצטרפו יותר משפחות, הנטל על משפחות המנויים במקרה אסון יהיה קטן יותר, ויותר משפחות יהיו מוגנות כלכלית במקרה של פטירת אחד ההורים.

האם הקרן מטפלת גם במקרים סיעודיים?

הקרן פועלת רק במקרה של פטירה.

איך אני יודע כמה משפחות הצטרפו עד כה לקרן, בכל רגע נתון?

השקיפות מלאה – מספר החברים מתעדכן באתר הקרן בכל זמן.

האם אני יכול לדעת מי המשפחות החברות בקרן?

שמות לא יפורסמו מטעמי צנעת הפרט.

אני לא דתי, אפשר להצטרף?

בוודאי. הקרן פתוחה לכולם.

המדינה אינה דואגת ליתומים במקרים של אסונות?

המדינה דואגת אך רק במקרים של נפגעי טרור ויתומי צה"ל. וגם במקרים אלה ייתכן שהקרן תסייע חלקית אחרי בדיקה, כדי לתת לילדים עזרה לצאת לחיים ולהקים את ביתם בצורה ראויה.

למה לא לעשות ביטוח חיים וזהו?

במקרה של פטירה, ביטוחי החיים הבסיסיים לא תמיד מעניקים סכום המספיק לכל ילד וילד ליציאה לחיים עם עזרה כלכלית מתאימה. הקרן מסייעת לפי הצורך גם למשפחות שנעזרו בביטוח חיים, כדי להשלים את הסכום הנדרש לכל ילד. בנוסף, צריך לדעת שלא מעט משפחות מתקשות מאוד לשלם את הסכומים הנדרשים לביטוח חיים, ולכן הן מקטינות את התשלום החודשי לביטוח וכך מצמצמות מאוד את הסכום שיקבלו מהביטוח בשעת אסון. חשוב להדגיש כי הקרן איננה פועלת במתכונת של חברת ביטוח הגובה דמי ביטוח חודשיים על בסיס חישובים אקטואריים שונים, הכוללים בין היתר את רווחי חברת הביטוח לאחר כיסוי הוצאותיה. קרן יחד גובה כספים מחבריה רק במקרה של פטירת מי מחבריה, כשכל הסכום שנגבה מיועד ליתומים, בתוספת עלויות מינימליות בגין הטיפול בהקמת הקרן למשפחה וליוויה הראשוני. למען הסר ספק, אין בכוונת הקרן לעודד הפסקת תשלומי ביטוח חיים.

איך נערכת הגבייה?

כל מנוי, במסגרת הרישום וההצטרפות לקרן, חותם מראש על הסכמה לגבות ממנו את התשלום באחד מאמצעי התשלום – הוראת קבע בנקאית או כרטיס אשראי. חשוב להדגיש כי מנויי קרן יחד אינם משלמים תשלום חודשי קבוע. כלומר אם לא קרה אסון באותו חודש, ברוך ה', לא משלמים דבר. במקרה של פטירת אחד המנויים ייגבה סכום מסוים, על פי הצורך ובהתאם לכללי התקנון, ובכל מקרה התשלום לא יעלה על 60 ש"ח לחודש אחד, ועוד 4 ש"ח לכל היותר על השתתפות בהוצאות הליווי והטיפול במגבית למשפחה. אם יהיה צורך ביותר מ-60 שקלים בחודש מסוים, יחולק וייפרס התשלום על פני כמה חודשים.

האם כל משפחה שהתייתמה תקבל אוטומטית כסף מהקרן?

מטרת הקרן, כאמור, לאפשר ולסייע ליתומים לצאת לחיים בצורה כלכלית מאוזנת. וע"כ כל משפחה המנוייה בקרן תקבל עבור כל יתום סך של 50,000 ₪. בנוסף לכך תינתן השלמה עד לסכום של 150,000 ₪ לכל יתום. במקרה שאין באפשרות המשפחה להעמיד סכום משמעותי לטובת הילדים לכשיתבגרו, הקרן אינה גובה תשלום חודשי קבוע, ולכן לא תגבה מן המנויים כסף לצדקה במקרה שבו המשפחה היתומה יכולה, תודה לא-ל, להעניק לילדיה ביטחון כלכלי גם ללא סיוע משלים מהקרן.

האם המינוי לקרן מוכר למעשר?

כן, על פי פסיקת רבני הקרן. 

איך אדאג שכאשר יקרה משהו במשפחה שלי חלילה, בני המשפחה ידעו שאני מנוי בקרן, בלי שאצטרך לספר להם בעודי בחיים?

טוב שבני המשפחה ידעו על המינוי בקרן, שהילדים ידעו שהמשפחה משתתפת במפעל של חסד וצדקה. כל משפחה תקבל תעודת חבר מכובדת המעידה על שותפותה בקרן יחד. מי שמעדיף שלא לספר למשפחתו על המינוי יכול להניח את התעודה במקום בולט בין מסמכיו, ואם חלילה יקרה אסון הדבר ודאי יתגלה בתוך זמן קצר. עם זאת, כמובן, ברגע שתדע הנהלת הקרן על פטירת מי מחבריה, היא תיצור קשר בהקדם עם בני המשפחה.

בתוך כמה זמן עובר הכסף למשפחה?

מיד עם היוודע המקרה נציגי הקרן ייפגשו עם המשפחה, ובתום בדיקת המצב הכלכלי של המשפחה (שעשויה להימשך כמה שבועות), תתבצע גבייה מחברי הקרן. לאחר מכן יועבר הכסף לחשבון המשפחה המנוהל על ידי הקרן.

האם חברי הקרן מקבלים דו"ח אודות האסון שבעקבותיו נערכה מגבית?

בכל גבייה תישלח לכל החברים הודעה בדואר האלקטרוני ובה יובאו חלק מפרטי המקרה בהתחשב בצנעת הפרט, יחד עם דיווח על הסכום שנגבה מחברי הקרן.

איך מחליטים מה גובה הסכום הסופי שמקבלת המשפחה?

מעבר לסכום של 50,000 ש"ח שינתן לכל יתום זכאי, תיעשה בדיקה על ידי נציג מטעם הקרן במטרה להבין מהן יכולותיה של המשפחה, להעמיד את הילדים על הרגליים באופן שוטף ולאפשר להעמיד 150,000 ש"ח לכל יתום. אם נותר סכום נמוך מזה תשלים הקרן סכום של עד 150,000 ש"ח לכל יתום. סכום זה יינתן ליתום עם חתונתו בניכוי כספים שהועברו ליתום במהלך השנים לצרכים חיוניים עפ"י החלטת הקרן. 

כיצד מגיע הכסף למשפחה?

במקרה של פטירה, הנהלת הקרן שולחת אל המשפחה יועץ כלכלי מטעמה, שיסייע לבחון את מצבה הכלכלי של המשפחה. היועץ ילמד את הצורך, ועל פי הממצאים ובדיקת אנשי הקרן המוסמכים תיערך המגבית. סכום הכסף יופקד בחשבון שייפתח לטובת המשפחה, וזכות החתימה בחשבון תהיה לנציגי הקרן, כדי לאפשר בקרה מסודרת על שימוש נכון בכספי הקרן וכדי לוודא שהכסף נשמר לטובת היתומים לכשיתבגרו, ניהול הכסף בבנק ייעשה באופן סולידי בהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי. כל רווח שיניבו כספי הקרן יופנה לטובת היתומים בלבד. בהגיע זמן נישואיו של היתום, יעמוד הסכום בקרן לרשותו, ויוכל להשתמש בו בהתאם לשיקוליו.