השכר הממוצע ממשיך לעלות

השכר הממוצע עמד בנובמבר על 9,385 ש"ח. השכר הריאלי עלה בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015  ב-3.4% בחישוב שנתי.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ח בשבט תשע"ו

הקצבאות עולות - כמה כסף מגיע לכם
הקצבאות עולות - כמה כסף מגיע לכם
צילום: Kobi Gideon / FLASH90

בחודש נובמבר 2015 עמד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים על 9,385 ש"ח, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מספר משרות השכיר עמד על 3.382 מיליון.

מכלל  משרות השכיר במשק, 34.4% (1.164 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (9,385 ש"ח). מכלל  משרות השכיר במשק, 65.6% (2.218 מיליון) נמצאים בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר היה נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

השכר הנומינלי עלה בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015 ב-2.9% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.1% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2015.

השכר הריאלי עלה בחודשים ספטמבר-נובמבר 2015  ב-3.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.8% בחישוב שנתי בחודשים יוני-אוגוסט 2015.