אלבר תפצה את העובדים בגין "פגיעה בהתארגנות"

אלבר תפצה את ההסתדרות ואת ועד עובדי אלבר בסכום של 340,000 ש"ח. בית הדין ביטל את פיטוריו של אחד מחברי ועד הפעולה.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ט בשבט תשע"ו

השופט צבי פרנקל
השופט צבי פרנקל
צילום: בתי המשפט

שופט בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, צבי פרנקל, חייב את חברת אלבר לפצות את ההסתדרות וועד העובדים בחברה בסכום של 340,000 ש"ח בגין פגיעה בהתארגנות.

השופט צבי פרנקל חייב  את חברת אלבר לפצות את ההסתדרות ואת ועד עובדי אלבר בסכום של 340,000 ₪ בגין שורה של התנכלויות להתארגנות העובדים, כמו כן ביטל בית הדין פיטוריו של אחד מחברי ועד הפעולה.

ההסתדרות עתרה לפיצוי של למעלה משני מיליון ש"ח בגין שורת התנכלויות מצד החברה להתארגנות העובדים. לטענת ההסתדרות וועד העובדים, חברת אלבר התנכלה לחברי ועד העובדים כדי לסכל את ההתארגנות ואיימה על חברי הוועד. חברת אלבר הכחישה את הטענות.

בית הדין קבע שחברת אלבר התנכלה לוועד הפעולה בכך שהציבה ממלא מקום ליו"ר ועד הפעולה בתפקידו כמנהל סניף, הציבה סגן לחבר ועד נוסף, זימנה חברי ועד לבירור מבלי שהייתה סיבה מוצדקת, התקינה מצלמה בחדרו של אחד מחברי הוועד, ביימה פריצה לסניף שאחד מחברי הוועד ניהל וגרמה לו להגיש תלונת שווא למשטרה, הפחיתה בונוס לחברי ועד והעבירה מתפקידה חברת ועד לתפקיד אחר, וכן פיטרה חבר ועד שאסף מידע על מכירות כלי רכב לאור תלונות של עובדים שהם נדרשים לשקר ללקוחות החברה כאילו כלי הרכב שהם מוכרים שימשו כרכבי ליסיניג בעוד שבפועל הם שימשו להשכרה.

בית הדין קיבל את טענת חבר וועד העובדים שעשה זאת כדי להגן על העובדים שחשו מאוימים מאחר שנדרשו לשקר ללקוחות החברה.

בפסק הדין ציטט בית הדין התבטאות של מנהל בכיר בחברה כשהוקלט עת כינה את יו"ר ועד הפעולה ככפוי טובה בכך שנקט צעדי מחאה.

השופט צבי פרנקל הפנה לפסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין פלאפון וקבע שיש למנוע השפעה כלשהי של המעסיק על מימוש הזכות להתארגנות של העובד.

בית הדין ציין בשולי פסק הדין שהסכומים שפסק הם אף נמוכים מהסכומים שיש לפסוק, לאור העובדה שהחברה כבר הכירה בהתארגנות.